Novosti

Izmene ZOM: dvodnevni sastanak Radne grupe

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

U Beogradu će 12. i 13. marta biti održan dvodnevni sastanak Radne grupe za izmenu ZOM. Kao jedina tema ovog sastanka će figurirati razmatranje uskladjenosti Nacrta izmena ZOM sa evropskim zakonodavstvom.

Ekspert EU Alan Lapon, autoritet na polju regulative za oružje, je sa svojim timom razmatrao predložene izmene Zakona o oružju i municiji, i na osnovu onoga u čega smo mi imali uvid, stavljene su brojne primedbe, kako tehničke (nedovoljno jasne i precizne odredbe) tako i suštinske. Ne želimo da ulazimo u detalje i da ne prejudiciramo ništa, ali smo stekli utisak da su pojedine odredbe izmena ZOM izazvale nevericu kod stranih eksperata, pa je tako jedna od stavljenih primedbi bila 'Ovo mora da je greška u prevodu', i da ne redjamo dalje.

Posle diskusija poslanika u Skupštini Srbije i svojevrsnog 'posipanja pepelom' prilikom produženja roka za 'preregistraciju' oružja, i posle silnih problema koje je važeći ZOM doneo kako legalnim vlasnicima oružja tako i pripadnicima policije koji su trebali taj zakon da sprovedu, pa i posle analize eksperata i domaćih i iz EU, jasno je da ZOM mora drastično da se menja, svidjalo se to nekom ili ne. Posebno da se menja u delu koji reguliše pravo na legalno posedovanje oružja. Pod ovim podrazumevamo i drakonsko preispitivanje postojećeg diskrecionog prava policije da po svojoj proceni (zasnovanoj na čemu?), uprkos čistom dosijeu, lekarskom uverenju i potvrde o nekažnjavanju, nekom odobrava ili ne odobrava nabavku ili oduzima privatnu imovinu, imajući pri tom pravo da nenajavljeno vrše kontrolu načina kako se čuva oružje. O (ne)ustavnosti ZOM su pisali i autoriteti iz oblasti prava, a posebna stavka je ukidanje jednom po zakonu stečenih prava na osnovu nečije 'procene budućnosti'.

Nadamo se da će predstavnici NVO sektora u Radnoj grupi, dakle, LSS i NAOS, insistirati na ovoj, po nama ključnoj stvari koja pravi probleme. MUP ne može i ne sme ignorisati ni ekspertska mišljenja domaćih stručnjaka, ni ustavno-pravne argumente, a ni mišljenje EU o (ne)uskladjenosti propisa. Predstavnici lovaca i vlasnika oružja moraju iskoristiti ovu jedinstvenu priliku da se konačno zakonodavstvo u vezi oružja dovede u red po meri gradjana, a ne po meri kabinetskih mislilaca. Svaka priča kako je ZOM dobar a prateći pravilnici ne valjaju je samo bacanje prašine u oči i pokušaj da se što manje stvari menja, jer očito status quo odgovara nekome iz državnih organa. A možda je i neke ljude sada malo sramota, šta su sve podržavali? Ako se stide, to je dobro, znači da ima u njima ljudskog, a ljudski je grešiti, i ljudski i greške ispraviti.

 

izvor: srbijalov.com

Lov i još ponešto©2020 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search