Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Evropska dozvola za posedovanje oružja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Za lovce, jedan od značajnih dostignuća Evropske Unije jeste evropska dozvola za posedovanje oružja.

U Mađarskoj se može zatražiti na pet godina, a po potrebi policija može produžiti još pet godina na zahtev, uz naravno proveru i reviziju uslova. Međutim, kao što smo videli u poljoprivrednim institucijama koje usklađeno rade, u vezi sa oružjem, razvija se izuzetno aktivan međudržavni odnos između policijskih organa.

Roba, usluge i sloboda kretanja osnovni su stubovi Evropske unije, a zakonodavac pretpostavlja da će onaj ko ima važeću dozvolu za posedovanje oružja na nivou države članice, a koje će države članice međusobno priznati, policije država članica takođe prihvatiti i priznati međusobne mere. Ove ideje dovele su do sistema evropskih dozvola za posedovanje oružja, koji će omogućiti građanima Srbije slobodno putovanje unutar teritorije Evropske unije ukoliko Republika Srbija postane država clanica, čime će postati potpuno ravnopravni građani EU, kao Italijani, Nemci ili Poljaci.

Mađarski primer
Mađarski propisi, uredba Vlade br. 253/2004. (31.08.) o oružju i municiji, propisuje da osoba koja poseduje evropsku dozvolu za posedovanje oružja ima pravo da zakonito koristi pripadajuće municiju za lov u Mađarskoj i da svoje vatreno oružje namenjeno za lov, koje zahteva pojedinačno odobrenje, unese, iznese ili prenese kroz teritoriju zemlje.

Proces prilagođavanja zakona znači da se očekuje da će i Srbija i lovci koji žive u Srbiji podneti zahtev prema nadležnim organima u skladu sa srpskim zakonom, a zatim, nakon ocene, dobiti dozvolu za posedovanje oružja i evropsku dozvolu za posedovanje oružja, kojom mogu slobodno putovati u Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku i Bugarsku ili u druge zemlje EU bez prethodne najave. Ako se putovanje obavlja avionom, moraju se poštovati dodatni propisi koje određuju aviokompanije i aerodromi.Austrijski primer
Osobe koje žive u drugoj državi članici EU mogu uneti vatreno oružje i prateću municiju u Austriju ako su ova oružja upisana u evropsku dozvolu za posedovanje oružja izdata na ime dotične osobe. Austrija ima dodatna ograničenja u vezi sa vatrenim oružjem, ali lovci mogu doneti do tri vatrena oružja (osim pištolja) i pripadajuću municiju uz uslov da dolaze u svrhu lova i poseduju evropsku dozvolu za posedovanje oružja izdatu u zemlji prebivališta.

Evropska dozvola za posedovanje oružja
Ova administrativna isprava nije prenosiva, a osoba koja drži oružje mora je imati kod sebe zajedno s dozvolom. U Mađarskoj je naknada za administrativnu uslugu podnošenje zahteva za evropsku dozvolu za posedovanje oružja 4000 RSD i odnosi se na oružje upisano u postojeću dozvolu za posedovanje oružja. Praksa pokazuje da je vredno upisati sva oružja koja posedujemo. Treba napomenuti da, ako dođe do promene u domaćoj dozvoli za posedovanje oružja, to treba sinhronizovati i u evropskoj dozvoli za posedovanje oružja, a naknada za to u Mađarskoj iznosi 3000 RSD.

Za lovce, jedan od značajnih dostignuća Evropske Unije jeste evropska dozvola za posedovanje oružja.

Dodatni zahtevi
Oružje koje želite upisati mora imati važeći tehnički pregled. Kao i u slučaju izdavanja dozvola za posedovanje oružja u svrhu lova u Mađarskoj, takođe je potrebna važeća mađarska lovna licenca i za evropske dozvole za posedovanje oružja. Glavna razlika između mađarskih dozvola za posedovanje oružja i evropskih dozvola za posedovanje oružja je da su ove poslednje već sa fotografijom. Međutim, jedinstvena odlika je da se u domaćem okruženju, odnosno u Mađarskoj, možemo koristiti evropskom dozvolom za posedovanje oružja čak i ako nemamo dozvolu za posedovanje oružja na nivou države članice. To jasno pokazuje liberalizaciju Evropske unije - dok je zadržala mogućnost procene dozvola za posedovanje oružja na nivou države članice, nakon izdavanja, posedovanje oružja možemo potvrditi i evropskom dozvolom za posedovanje oružja.

Zanimljivosti
Nakon pridruživanja Srbije, građani Srbije mogu slobodno kupovati oružje na teritoriji Evropske Unije, ali moramo biti svesni da će, zbog aktivne razmene informacija između država članica, na mestu kupovine, ukoliko nemamo prebivalište u toj određenoj zemlji, stupiti u kontakt sa nadležnim policijskim organom u skladu sa našim državljanstvom. Ovaj princip uzajamnosti funkcioniše na principu uzajamnosti između država članica, tako da će Srbija, uključena u „evropski sistem“, imati pristup podacima, moći će se informisati i saznati više, a može zatražiti i pomoć od nadležnih organa.

Izvoz oružja nakon pridruživanja
Danas, oni koji putuju iz Srbije u Mađarsku radi lova i nemaju prebivalište u nekoj od zemalja članica EU, mogu imati pravo na unos vatrenog oružja namenjenog lovu, zajedno sa pratećom municijom, uz odobrenje koje zahteva pojedinačno odobrenje, pod uslovom da boravak u Mađarskoj ne prelazi 90 dana. Ovu prijavu treba ponovo obaviti pri prelasku granice - svi dobro poznajemo izazove ovog evropskog zakonskog zahteva, ali iskustva pokazuju da se vlasti Srbije i Mađarske trude primenjivati briselske smernice na korisnički prihvatljiv način. Međutim, nakon eventualnog pridruživanja Srbije, ovaj postupak će nestati, jer će, posedovanjem evropske dozvole za posedovanje oružja, biti dovoljno pokazati je policiji na zahtev. Nakon pridruživanja Srbije Šengenu, granice između Mađarske i Srbije postaće nepostojeće u svakodnevnom smislu, slično kao na granicama drugih zemalja Unije, i moći ćemo putovati bez ikakvih kontrola.
Sa integrisanim i koordinisanim radom istražnih i pravosudnih organa, fokus se premešta na detaljna otkrića i kontrole.

Autor: Dr. Szilágyi Bay Péter LL.M.
Preveo sa mađarskog i obradio: Dejan Džakula

Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search