Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Uvođenje prigušivača zvuka u lovne aktivnosti donosi promene i izazove : Prigušivači zvuka u lovu: Korak napred u Mađarskoj

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

U Mađarskoj, od 1. novembra 2023. godine, sportskim lovcima je omogućeno korišćenje prigušivača zvuka tokom lova. Struka, kao i sportski lovci, dugo su čekali ovaj korak, budući da je u zapadnijim zemljama već deo svakodnevice.

O dozvoli, situaciji u Mađarskoj i stvaranju pravnog okvira govorio je dr. Semjen Zsolt, potpredsednik mađarske vlade, na 30. sajmu Oružja, Ribolova i Lova u Budimpešti. Objasnio je da su nakon ozbiljnih stručnih rasprava došli do tačke da dozvole upotrebu ovih sredstava i u Mađarskoj.

Zbog slobode kretanja ljudi postajalo je sve teže kontrolisati uvoz prigušivača zvuka i u Mađarskoj, budući da su nemački, italijanski, francuski, belgijski gosti bili zbunjeni činjenicom da ne samo da nije moguće koristiti prigušivače zvuka u Mađarskoj, već ih nije moguće ni uneti, osim uz prethodnu prijavu.

Oni koji su istraživali na tržištu novog oružja ili su imali priliku da posete Nimberški Sajam ili druge sajmove oružja, mogli su primetiti da su na krajevima cevi već postavljeni navoji. Ovo nije ništa novo, jer su Šveđani već 1905. godine ugradili navoje na mom karabinu Karl Gustavu, koji su imali različite svrhe. Želeo sam da dodam kompenzator, ali su zvukovi bili mnogo oštriji, iako su pucnjevi bili stabilniji, tako da sam odustao. Međutim, stizale su vesti da se mogu kupiti različiti prigušivači zvuka, i zapadni posetioci koji su bili u našoj zemlji redovno su pitali kada će ih moći koristiti. Mađarski zakoni ne dozvoljavaju da lovac koji dolazi iz treće zemlje, dakle izvan EU, bez prijave unese ova sredstva u zemlju. Međutim, nakon što se Mađarska pridružila Šengenskoj zoni, lične kontrole su prestale, tako da praktično bez kontrole možemo nastaviti prema Austriji, Slovačkoj i Hrvatskoj, čak i bez zaustavljanja. Iako je ovo i dalje novo i dobrodošlo, evropske zemlje su se već odavno navikle na to. Samo ovde, u Karpatskom basenu, ostale su ove stare regulative, koje se nadamo da će se ublažiti i da će svi imati iste mogućnosti kao i ljudi u drugim evropskim zemljama.

Zbog slobode kretanja ljudi postajalo je sve teže kontrolisati uvoz prigušivača zvuka i u Mađarskoj, budući da su nemački, italijanski, francuski, belgijski gosti bili zbunjeni činjenicom da ne samo da nije moguće koristiti prigušivače zvuka u Mađarskoj, već ih nije moguće ni uneti, osim uz prethodnu prijavu.

Ove anomalije ukazale su na potrebu rešavanja ove situacije.

Prigušivači zvuka su prvobitno mogli biti korišćeni samo od strane profesionalnih lovaca, jer je tadašnji glavni veterinar naredio drastično smanjenje populacije divljih svinja zbog izbijanja afričke svinjske kuge, za šta su profesionalnim lovcima pružena i tehnička sredstva. U ovom paketu, pored noćnih optika, bili su i prigušivači zvuka. Ovime je zakonodavac dopustio vreme da proceni mađarsku adaptaciju, ali i testirao domaće lovce da li ovakav uređaj zaista može pomoći u regulisanju populacija. Ovo nije važno samo tokom lova: u oblasti zaštite prirode vidljivo je sa kakvim se izazovima suočavaju zaštitnici prirode kada lisice i šakali masovno uništavaju staništa zaštićenih i strogo zaštićenih ptica.

Takođe treba imati na umu da pucnjava iz pušaka, iznenadni, kratkotrajni zvukovi, ozbiljno oštećuju ljudsko uho, uzrokujući trajne štete.

Mađarsko lovstvo dodatno se obogaćuje dolaskom digitalnog lovnog dnevnika u martu 2025. godine, koji omogućava lovcima da putem telefona obaveste o svojoj nameri za lov na određenom terenu.

U isto vreme, treba napomenuti da prigušivači zvuka ne smanjuju buku pucnja na nulu, već je samo umanjuju do te mere da nije toliko opterećujuća za korisnika i okolinu.

Mogu imati značajnu ulogu i kada je potrebno koristiti oružje blizu naseljenih područja, u veterinarske ili zaštitne svrhe, ili možda kada profesionalni lovac mora primeniti upotrebu oružja.

Trenutni propisi propisuju da onaj ko poseduje oružni list za pušku može zakonito kupiti ove vrste opreme za određeni kalibar. Međutim, primećuje se da mnogi lovci koriste visokokvalitetna, stara oružja koja su im draga, pa postoje i konzervativni pojedinci koji ne žele navoj na svojoj starom oružju.

U Mađarskoj je u proteklim godinama oblast zaštite prirode prepoznala koliku pomoć pružaju lovci sa alatima za lov u oblasti upravljanja divljači, uključujući i smanjenje populacije divljih svinja i pernate divljači. Ovo se dopunjuje saradnjom sa šumarima i poljoprivrednicima. Prve uspehe ove zajedničke akcije već možemo videti: mnoga gnezda droplji su spašena, na primer u Komadibu u županiji Hajdu-Bihar.

Kada je reč o prigušivačima zvuka, postavilo se i pitanje da li će se povećati broj krivičnih dela povezanih sa krivolovom ili lovokrađom. Mađarsko lovstvo dodatno se obogaćuje dolaskom digitalnog lovnog dnevnika u martu 2025. godine, koji omogućava lovcima da putem telefona obaveste o svojoj nameri za lov na određenom terenu. Istovremeno, rukovodioci lovačkih društava i nadležni organi odmah i jasno mogu dobiti informacije o tome ko, gde i kada se nalazi u lovištu, van lovišta.

Sa stručnog i balističkog aspekta postavlja se mnogo argumenata i protivargumenata, ali svi stručnjaci se slažu u jednom: pucnjevi su precizniji, putanja metka je stabilnija i ravnomernija kada se koriste prigušivači zvuka. Posebno može biti korisno u slučaju malokalibarskog oružja kada želimo smanjiti populaciju štetnih krznenih i pernatih predatora.

Autor: Dr. Szilágyi Bay Péter LL.M. preveo sa madjarskog i obradio: Dejan Džakula

Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search