Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Istaknuto

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na sednici Skupštine LSV održanoj u subotu 26.06.2021. godine u prostorijama amfiteatra Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad izabran je novi predsednik LSV Željko Sušec na period od četiri godine, za zamenika predsednika izabrana je Sanja Momčilović Bognič.

Tags: ,

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U petak 29. maja u Novom Sadu je održana sednica Upravnog odbora LSV.

Na dnevnom redu je kao najvažnija tačka bila utvrdjivanje lista kandidata za vanredne izbore na svim funkcijama u savezu. Sednici UO je bilo prisutno 10 članova, a predsedavala je v.d. predsednika Sanja Momčilović-Bognič. Prisutan je bio i predsednik Skupštine LSV Dragan Gutić, i direktor firme 'Vojvodjanski lovac' Milenko Zeremski. Javnost je predstavljao Ivan Matković, izvršni urednik magazina Predator za Vojvodinu i administrator Srbijalov portala. Da podsetimo, vanredni izbori se održavaju nakon smene prethodnog predsednika Novaka Andrića septembra prošle godine.

Preskočićemo formalne stvari kao  što su usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, i fokusiraćemo se na dve tačke koje su bile najbitnije: pored pomenutog utvrdjivanja liste kandidata za organe i tela saveza, veoma je bila burna rasprava oko osiguranja korisnika lovišta od šteta, ali je bilo i govora o jednoj sudskoj presudi gde je LSV tužen kao izdavač svog glasila gde je glavni i odgovorni urednik bio Jeremija Trifunović zbog spornog objavljivanja jedne fotografije (o tome ćemo kasnije). Na sednici je usvojen i izveštaj o poslovanju ćerke firme 'Vojvodjanski lovac'.

Idemo redom: kao jedini kandidat za predsednika LSV se prijavio Željko Sušec iz Pančeva, a takodje kao jedini kandidat za zamenika je prijavlljena Sanja Momčilović-Bognič iz Bečeja. Program rada, ideje za vodjenje LSV i svoju ličnu i lovačku biografiju kandidat za predsednika će, očekujemo, izneti na izbornoj Skupštini. Ovo je prvi put u novije vreme da za čelna mesta nema protivkandidata koji bi se medjusobno nadmetali, pa izbora, ili biranja u pravom smislu praktično i nema, jer ne postoje dve opcije. Kada je u pitanju Upravni odbor, u koji se bira 13 članova (5 iz Bačke, 5 iz Banata i 3 iz Srema), tu se pojavio nešto veći broj kandidata, pa će Skupština LSV imati zadatak da odabere ko će sedeti u upravi u novom mandatu. Ono što je zanimljivo je činjenica da su skoro 2/3 prijavljenih potpuno nova imena, neka od njih anonimni čak i za najupućenije poznavaoce. Dakle, svega nekoliko članova sadašnje uprave se ponovo kandidovalo u novom mandatu. Kada je u pitanju Nadzorni odbor, gde se bira 5 članova (2 iz Bačke, 2 iz Banata i 1 iz Srema), stiglo je 6 prijava, od kojih je jedna bila sporna zbog 2 nevažeća potpisa. Upravni odbor je svojom odlukom  rešio da tu spornu prijavu kandidata Milana Brkića iz Maradika (jedini kandidat iz Srema) prihvati i pusti u proceduru kao predlog UO, na šta po Statutu ima pravo, ali smo dužni da istine radi i tu činjenicu navedemo. Kada je u pitanju Sud časti LSV, gde se bira 7 članova, desila se jedna blago rečeno neprijatna, žalosna i sramna situacija: stiglo je svega 3 prijave za članove organa koji bi trebao da bude najveći moralni autoritet za svakog lovca i koji treba da obezbedi poštovanje Kodeksa lovaca, da osudi svako nelovačko ponašanje kako tokom lova tako i van lovišta! Da li je ovo pokazatelj koliko članstvo uvažava instituciju lovačkog Suda časti, i da li prisustvujemo ozbiljnom deficitu etičkih vrednosti lovaca?  Na žalost, izgleda da je tako. Upravni odbor je zbog toga bio prinudjen da u skladu sa Statutom sam predlaže kandidate za Sud časti iz redova lovaca, a predloženi tek treba da daju svoj pristanak. Kao kandidat za novog predsednika Skupštine LSV figurirao je Vladimir Gak iz Indjije (predsednik opštine  koji je puno pomogao prilikom organizacije prethodne sednice Skupštine). Predsednik Skupštine saveza se kandiduje direktno na samom zasedanju ili na predlog UO LSV, a ne po prijavi. Konačnu listu kandidata za organe i tela saveza očekujemo da objavi LSV na svom sajtu. Ponavljamo, većina imena su nova i nepoznata javnosti, kao i lovačke zasluge, staž, uspesi i biografija. Prijave kandidata su bile u zapečaćenim kovertama, otvarane su komisijski i kontrolisana je ispravnost prijava uz prisustvo sadašnjeg predsednika Skupštine LSV Dragana Gutića i još dva člana.

Kada je u pitanju osiguranje lovaca i šteta, moramo da damo kraći uvod: pre desetak dana na UO LSS u Beogradu je razmatrana jedna ponuda osiguranja od tri pristigle, za koju je tada rečeno da je najpovoljnija. Sa obzirom da se radi o vrlo osetljivim stvarima, a i o popriličnim ciframa, v.d. predsednika LSV Sanja Momčilović-Bognič je tražila na uvid sve tri ponude sa detaljima, ali ih nije dobila od LSS. Odlučivanje o osiguranju vojvodjanskih lovaca i šteta preko LSS je prepustila na UO LSV, kojem su trebali biti predočeni svi detalji, što se nije desilo, tri ponude nisu date na uvid. U medjuvremenu je predsednik LSS Ćirković iz samo njemu znanih razloga (mogli bi da ih naslutimo) i u očiglednoj žurbi, LU članovima vojvodjanskog saveza uputio dopis/ovlašćenje da LSS može u ime članova LSV zaključivati ugovore o osiguranju?!? Na ovaj način je ponovo, treći ili četvrti put u kratkom roku Ćirković napravio ozbiljan faul prema Vojvodjanima, ignorišući LSV pokušajem da ih ’minira’ i lobuje, komunicirajući direktno sa vojvodjanskim LU, iako u Statutu LSS postoji jasna odredba da lovci sa teritorija pokrajina svoja prava i obaveze u LSS ostvaruju preko pokrajinskih saveza! Da li će neko već jednom postaviti pitanje ovako flagrantnog kršenja Statuta LSS i sve učestalijeg nekorektnog i bezobzirnog ponašanja predsednika LSS? Zanimljivo je da takvo ponašanje Ćirkovića nije zabeleženo prema bilo kom drugom savezu u Srbiji, nego su samo Vojvodjani zaslužili ovakvu ’posebnu pažnju’. Zašto? Dakle, nakon saznanja o dešavanjima u vezi osiguranja, kompletan sastav UO LSV je burno reagovao i oštro osudio ovakvo ponašanje Ćirkovića i njegov tretman LSV. UO LSV je jednoglasno odlučio da predlog odluke LSS o osiguranju ne uzme u razmatranje dok ne dobije na uvid sve elemente iz ponuda, ali i da uputi dopis svojim članicama da ne potpisuju nikakva ovlašćenja ili dokumenta kako ne bi došlo do opšte zbrke oko osiguranja lovaca i od šteta dok se detaljno ne razmotri situacija, uz angažovanje eksperata za osiguranje iz redova lovaca članova LSV. U vezi osiguranja, za nedelju 30. maja je u Kraljevu zakazan sastanak svih predsednika saveza u Srbiji sa direktorom Uprave za šume Sašom Stamatovićem i sa šefom odelenja za strateško planiranje Acom Radosavljevićem. Dakle, posle ovih činjenica i reakcija biće da je bolna tačka šteta umesto ponudjenog rešenja samo još jedan u nizu autogolova predsednika LSS (setimo se sastanka i pokušaja kadriranja u izborima u LSV, pa se setimo ponuda prema vojvodjanskim LU za distribuciju spornih lovnih karata, i da ne redjamo, ima toga još). Vojvodjanski lovci su osigurani, polisa ističe za nekoliko meseci.

Kao zanimljivost i kuriozitet je bila tačka dnevnog reda koja se odnosila na pristiglu pravosnažnu presudu kojom je LSV kao izdavač obavezan da plati iznos od oko 170.000 dinara za odštetu i troškove zbog spornog objavljivanja jedne fotografije u svom glasilu pre 7 godina. Spor je pokrenuo autor fotografije. Glavni i odgovorni urednik glasila je bio Jeremija Trifunović, preduzetnik, agencija ’Lorist’. Detalje o presudi je pred UO LSV izneo advokat Suvajdžić, koji je zastupao LSV u sporu. Tom prilikom je rečeno da bi, zbog visokih kamata u slučaju kašnjenja plaćanja, bilo dobro da LSV plati izrečenu meru, ali je pojašnjeno da prema ugovoru sklopljenom izmedju agencije ’Lorist’ preduzetnika Trifunovića sa jedne i LSV kao izdavača sa druge strane, urednik izdanja snosi eventualnu štetu nanetu izdavaču. U slučaju preduzetnika, rečeno je, za nanetu štetu preduzetnik po zakonu garantuje celom svojom ličnom imovinom. Zbog toga je na sednicu UO LSV bio pozvan i Jeremija Trifunović radi razjašnjenja i traženja rešenja, ali se on jednostano nije pojavio. UO LSV je zbog toga jednoglasno doneo odluku da pokrene sudski spor protiv Trifunovića radi regresne naplate nanete štete. Naravno, kao što za LSV važe visoke kamate, isto to važi i za svakog ko izgubi spor, pa će cifra koju smo naveli biti daleko veća, ne  samo zbog kamata nego i zbog dodatnih sudskih troškova novog spora, ovaj put izmedju LSV i Trifunovića.

I za kraj, odlučeno je da će vanredna izborna Skupština LSV biti održana poslednje subote u junu, dakle, 26. juna u 10h, u amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Precizirano je da LSV u ovom momentu ima ukupno 96 članova sa pravom glasa, od toga 86 članova su LU korisnici lovišta, a 10 su druge organizacije (JP, Nacionalni park, Damski lovački klubovi, Zavod za zaštitu prirode itd.).

izvor: srbijalov.com

 

Tags: , , ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search