Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Održana redovna godišnja skupština Lovačkog udruženja "Igman" iz Istočne Ilidže

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Redovna godišnja skupština Lovačkog udruženja"Igman" iz Istočne Ilidže održana je u prostorijama Skupštine opštine Istočna Ilidža dana 31.05.2023. godine.

Sjednici je prisustvovalo 19 delegata od 21 izabranih. Sjednicom je predsjedavao Predrag Kovač, te potpredsjednici Dragan Sikima i Rudolf Valja. Minutom ćutanja odata je pošta preminulim lovcima u proteklom periodu.

Prigodnim govorom delegatima i rukovodstvu udruženja obratio se načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović ističući izuzetno dobru saradnju sa lovcima, te najavljujući nove zajedničke aktivnosti i projekate.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice,

2. Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu,

3. Izvještaj Nadzornog odbora o radu Udruženja,

4. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2022. godinu,

5. Upoznavanje sa Godišnjim planom lovišta „Igman“ za 2023/24 godinu,

6. Tekuća pitanja.


Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice delegatima se obratio predsednik upravnog odbora i Udruženja Stevan Drašković.


- Upravni odbor Lovačkog udruženja „Igman" Istočna Ilidža u protekloj lovnoj godini svoj plan rada bazirao je na realizaciji poslova predviđenih Godišnjim planom korištenja lovišta odobrenim od strane Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, istakao je Drašković.

On je naglasio da je Plan odobren Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dana 31.03.2022. godine. U prethodnoj lovnoj godini provođene su sve aktivnosti u skladu za zakonskom regulativom. Rad upravnog odbora se odvijao kroz sjednice, a u protekloj lovnoj godini održano je šest sjednica upravnog odbora.

Na sjednicama Upravnog odbora se raspravljalo o provođenju aktivnosti predviđenih Godišnjim planom, njihovoj realizaciji na terenu, a sve odluke su donešene jednoglasno. Pored članova Upravnog odbora sjednicama su prisustvovali predsjednik i podpredsjednici skupštine, glavni lovovođa i njegovi zamjenici.

Aktivnosti kojima se najviše posvetila pažnja su: uređenje lovišta, iznošenje hrane u lovište, vlastita proizvodnja hrane u lovištu, iznošenje soli, uklanjanje predatora u lovištu, izgradnja lovnotehničkih objekata, edukacija lovaca, polaganje lovačkog ispita i otvaranje lova na srneću divljač sa zajedničkim ručkom. Takođe je i otvor lova na zeca i divlju svinju otvoren u skladu sa kalendarom lova.

Prethodna lovna godina bila je izuzetno uspješna kako u pogledu izvršenja Godišnjeg plana tako i po pitanju uzgoja, zaštite i odstrela divljači, te realizaciji niza aktivnosti na uređenju infrastrukture u lovištu.

Treba napomenuti da su značajna ulaganja u infrastrukturu lovišta omogućena podsticajnim sredstvima Vlade Republike Srpske odnosno nadležnog resornog ministarstva. U 2022. godini Republička inspekcija je izvršila kontrolu utroška podsticajnih sredstava o čemu je sačinjen Zapisnik te izvršena kontrola izgrađenih objekata na terenu, ostakao je Drašković i naglasio da Udruženje ima izuzetno dobru saradnju sa LSRS.

U nastavku sjednice Predsednik Nadzornog odbora Udruženja Zoran Avram podnio je izvještaj.

On je istakao da je Nadzorni odbor izvršio kontrolu rada Upravnog odbora i finansijskog poslovanja za 2022. godinu.

- Nadzornom odboru na uvid je stavljena sva potrebna dokumentacija sa završnim računom. Nakon detaljnog pregleda isti je ustanovio da se Upravni odbor rukovodio radom u skladu sa Statutom Udruženja, a da je finansijsko poslovanje vršeno u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom, zaključio je Avram.

Svi zaključci predviđeni dnevnim redom usvojeni su jednoglasno. Zajednički ručak svih članova udruženja biće organizovan 4. juna sa početkom u 12 časova, a otvor lova na srneću divljač planiran je za 10. jun.

M.P.

Tags: , , ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search