Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

PISMO EVROPSKE LOVAČKE FEDERACIJE PREDSEDNIKU VUČIĆU

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ŠTETNE MERE: Pozivamo Vas da povučete odluku o moratorijumu kako bi se osiguralo poštovanje principa održivog lova, kao i direktive EU o vatrenom oružju.

U nastavku možete pročitati prevod pisma.

Poštovani predsedniče Vučiću,

Evropska federacija za lov i očuvanje, koja predstavlja 7 miliona lovaca u Evropi, piše Vam u vezi sa nedavnim pucnjavama koje su uzdrmale Srbiju tokom prošle nedelje.

U ovom tragičnom trenutku za srpski narod, želimo da izrazimo naše najdublje saučešće.

Nadalje, izražavamo našu podršku merama koje su potrebne za rešavanje pitanja posedovanja i bezbednosti vatrenog oružja u Vašoj zemlji. U tom smislu, naš član, Lovački savez Srbije, obavestio nas je da jedna od ovih mera uključuje dvogodišnji moratorijum na nove dozvole za vatreno oružje.

Uzimajući u obzir situaciju, strože kontrole vatrenog oružja su vrlo primerene, posebno u vezi sa velikim brojem oružja nakon konflikta. Međutim, dvogodišnji moratorijum na nove dozvole za lovce neće rešiti aktuelni problem.

Osim toga, kao zemlja kandidat za ulazak u EU, važno je naglasiti da direktiva EU o vatrenom oružju postavlja standarde u vezi sa sticanjem i posedovanjem vatrenog oružja od strane civila koje moraju da implementiraju države članice EU u svoje nacionalne zakonodavne sisteme. Ova direktiva je osmišljena kao mera za balansiranje ciljeva unutrašnjeg tržišta i bezbednosnih imperativa u vezi sa "civilnim oružjem".

Revizija ove direktive iz 2017. godine donosi značajna poboljšanja u pogledu bezbednosti tako što otežava legalno sticanje određenih vatrenih oružja visokog kapaciteta, kao što su automatska oružja pretvorena u poluautomatska. Direktiva o vatrenom oružju takođe jača saradnju između zemalja EU poboljšavajući razmenu informacija između zemalja EU i donosi značajna poboljšanja u praćenju vatrenog oružja poboljšavajući praćenje legalno posedovanih oružja, smanjujući rizik od preusmeravanja u ilegalno tržište.

Revidirana direktiva nameće ograničenja na kruženje civilnog vatrenog oružja i pruža prava i obaveze za privatne osobe, prodavce, brokere, kolekcionare i muzeje. Postoje fleksibilnija pravila za lov i streljaštvo kako bi se izbegle nepotrebne prepreke.

Ukoliko Srbija krene putem zabrane izdavanja novih dozvola za oružje lovcima, time bi se dovela u problematičnu poziciju za EU kandidaturu, budući da bi bila u neskladu sa drugim državama članicama i unutrašnjim tržištem.

Dalje, s obzirom na ekonomske posledice takvog moratorijuma, predložene mere će stvoriti nepotrebni pritisak na lovačka udruženja koja bi bila primorana da smanje broj zaposlenih, što će negativno uticati na ruralnu ekonomiju i upravljanje divljači. Naime, lovci prave važan doprinos nacionalnom budžetu i to treba imati na umu prilikom donošenja odluka koje ih se tiču.

Na kraju, svesni smo da Srbija već ima strogu zakonsku regulativu u vezi sa legalnim posedovanjem i upotrebom vatrenog oružja i da je najveći problem predstavljen velikim brojem neregistrovanih, ilegalnih oružja u Srbiji, koja datiraju iz ratova devedesetih godina.

FACE, u saradnji sa svojim članom, Lovačkim savezom Srbije, vas poziva da povučete pomenutu meru kako bi se osiguralo poštovanje principa održive upotrebe i lova, kao i ključnih ciljeva EU direktive o vatrenom oružju.

Stojimo vam na raspolaganju ukoliko vam je potrebna dodatna informacija.

Torbjorn Larson, predsednik FACE


Tags: ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search