Novosti

LSS:PREPORUKA ZA KORISNIKE LOVIŠTA TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja od 15.03.2020. godine, Lovački savez Srbije, doneo je Preporuku o postupanju korisnika lovišta na teritoriji Republike Srbije tokom vanrednog stanja usled proglašene epidemije virusa Covid-19.

Molimo Vas da se pridržavate naredbi Vlade Republike Srbije.

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja od 15.03.2020. godine, Lovački savez Srbije, sa sedištem u Beogradu, ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II, u daljem tekstu „LSS“, dana 17.03.2020. godine donosi sledeću

PREPORUKU

o postupanju korisnika lovišta na teritoriji Republike Srbije tokom vanrednog stanja usled proglašene epidemije virusa Covid19

I. LSS obaveštava lovačka udruženja na teritoriji Republike Srbije da su dužni da u skladu sa članom 16. stav 1. tačka 2. Zakona o radu donesu Odluke o postupanju zaposlenih usled proglašenje pandemije virusa Covid19, a radi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

II. Navedenom odlukom treba da budu obuhvaćeni minimalni standardi za preventivno delovanje, kako bi se smanjila mogućnost za dalje širenje ovog virusa. Ovo podrazumeva obezbeđivanje sredstava za dezinfekciju ruku koju su zaposleni i treća lica dužni da koriste prilikom ulaska u prostorije lovačkih udruženja, održavanje razdaljine zaposlenih i trećih lica na 1 metru razdaljine, po mogućnosti nošenje zaštitnih maski (s obzirom na to da ih trenutno nema u dovoljnom broju u nabavci), obezbeđivanje toplomera kako bi zaposleni mogli da izmere telesnu temperaturu kako bi se preventivno reagovalo u slučaju da se kod zaposlenog utvrdi povišena telesna temperatura, kao jedan od simptoma virusa Covid19. Ukoliko zaposleni ima povišenu telesnu temperaturu, istog uputiti na kućno lečenje i dalje testiranje, izbegavanje fizičkog kontakta (rukovanje, grljenje, ljubljenje) međusobno i sa trećim licima.

III. Zabrana svih okupljanja/akcija u toku trajanja vanrednog stanja. Ovim se podrazumeva i obavezna akcija brojanja divljači, koju treba obustaviti. S obzirom na konstantnu komunikaciju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume, ova akcija će biti sprovedena na alternativan način. Planska dokumanta će se raditi na osnovu stručnih procena, kao i procena stručnih službi i evidencije odstrela iz predhodnog perioda. O svemu ovome će korisnici lovišta biti blagovremeno obavešteni.

IV. Zabrana organizovanja lova i izdavanja dozvola za lov. Stručna služba korisnika lovišta dužna je da samostalno vodi računa o stabilnosti u lovištima, kao i brojnosti populacije predatora.

V. Zabrana organizovanja lovačkih ispita u toku trajanja varednog stanja u Republici Srbiji.

VI. Zaposlene obavestiti da nepostupanje po navedenoj odluci lovačkih udruženja može dovesti do disciplinske odgovornosti i eventualnog otkaza.

VII. Vremensko trajanje navedene odluke treba da bude na snazi dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji.

VIII. Navedena odluka treba da stupi na snagu danom donošenja i istu treba objaviti na oglasnoj tabli lovačkih udruženja.

U Beogradu, dana 17.03.2020. godine Predsednik Lovačkog saveza Srbije

Bratislav Ćirković

DOKUMENT PREUZMITE OVDE! 

izvor: lss.rs

 

Lov i još ponešto©2020 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search