Sve Novosti

Žene lovci – Najnovije otkriće arheologa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Najnovije otkriće grobnice u Južnoj Americi pokazuje koliko još uvek ne znamo o drevnim društvima. Grobno mjesto staro 9.000 godina koje se nalazi u južnom Peruu potencijalno ukazuje da bi učenje o rodnim ulogama u društvima lovaca i sakupljača moglo biti donekle netačno.

Profesor antropologije Randal Has i njegov tim stručnjaka objavili su izveštaj koji „osporava hipotezu čovjeka-lovca“ u vezi s podjelom posla na muške i ženske tokom praistorijskog doba. Studija pod nazivom „Žene lovci rane Amerike“ temelji se na otkrivanju ostataka i više od 20.000 artefakata pronađenih u Andskim planinama na 9.000 godina starom groblju zvanom Vilamaia Patjka.

Studija ističe da je lov na krupnu divljač u praistorijskim društvima lovaca i sakupljača bio „pretežno vezan za muškarce“. Ipak, profesor Has i njegov tim pružili su dokaze pronađene na lokalitetu Vilamaia Patjka koji ukazuju da to možda nije uvek bio slučaj.

Jedan set skeletnih ostataka djevojke, koja je umrla između 17. i 19. godine, bio je od posebnog interesa za istraživače. „Vilamaia Patjka pojedinac 6“, ili jednostavno Vilamaia, su ostaci skeleta djevojke koji su otkriveni zajedno sa oružjem za lov na krupnu divljač. Lovački pribor sadržao je nekoliko vrhova koplja, kao i alate, poput strugača i noža, koji se koriste za obradu kože i mesa divljači.

Da bi bolje razumjeli svoja otkrića i podržali svoju hipotezu, istraživači su proširili svoj djelokrug tražeći sličnosti na drugim mjestima sahranjivanja u kasnom pleistocenu i ranom holocenu na tlu Amerike. Istraženo je više od 400 skeleta na 107 mjesta. Od ovog broja 27 skeleta povezano je sa oružjem za lov na visoku divljač. Na kraju, tim arheologa zaključio je da je od tih 27 ostataka, 11 bilo ženskog pola (uključujući i Vilamaiu), dajući im dokaze da ovo nije izolovan slučaj.

Jedno pitanje je ipak mučilo naučnike: Da li su ženski ostaci sahranjeni sa lovačkim oružjem i opremom koji su već bili prethodno u grobnici? Ipak, svaka sumnja je otklonjena analizom grobnica i nedvosmisleno ukazuje da je Vilamaie sahranjena sa oružjem u trenutku njene smrti.

U saradnji sa umjetnicima napravljena je slika, umjetnički prikaz žene lovca iz Južne Amerike. Izmišljena scena prikazuje Vilamaie sa dugom kosom u odjeći rekonstruisanoj na osnovu materijala koji su sa njom zakopani. „Znamo da je nosila odeću od kože koja je bila obojena crvenim-oker pigmentom. Ovaj pigment je pomagao da koža bude lijepa, dugotrajna i nepromočiva“, rekao je Haas.

Na kraju, naučnici ističu da je ovo samo jedan od nekoliko sličnih otkrića koja bi mogla baciti novo svijetlo na razumjevanje odnosa u praistorijskim društvima.

izvor: lovcirs.com

 

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search