Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

FACE:Usvojen Zakon o obnovi prirode

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Brisel, 17. jun 2024 — Zakon o obnovi prirode usvojen je nakon što je dobio podršku većine država članica EU. Evropski parlament i Savet (države članice) prethodno su se dogovorili o tekstu regulative tokom trilateralnih pregovora u novembru 2023. godine.

Ova regulativa ima za cilj da do 2030. godine obnovi najmanje 20% kopnenih i morskih područja EU, a do 2050. sve ekosisteme kojima je potrebna obnova. Ovo predstavlja značajan korak ka očuvanju biodiverziteta i divljih životinja u Evropi. Evropska politika korišćenja zemljišta bila je glavni uzrok gubitka biodiverziteta, a rešavanje ovog problema zahteva rešenja na istom nivou.

FACE (Federacija za lov i očuvanje divljači u Evropi) dugo se zalagala za veću prioritetnost obnove staništa, a sada je to postalo stvarnost. Današnje glasanje omogućava da se nacionalno osmišljavaju mere obnove uz obezbeđivanje adekvatnog finansiranja i podsticaja za poljoprivrednike i vlasnike zemljišta.

Uspeh Zakona o obnovi prirode zavisi od jake političke podrške i aktivnog učešća svih ruralnih aktera, uključujući poljoprivrednike, upravljače zemljišta, šumare, ribolovce i lovce. Kolektivni napori ovih grupa mogu pretvoriti ovaj zakon u konkretne inicijative na terenu.

Značajno finansiranje je ključno za obezbeđivanje atraktivnih finansijskih opcija za ruralne aktere kroz nacionalne planove obnove. Mnoge države članice istakle su ovaj aspekt pre današnjeg glasanja.

FACE je sakupio stotine malih projekata obnove kojima upravljaju lokalni lovci širom Evrope u svom Manifestu biodiverziteta. Prepoznavanje značajnog napretka postignutog kroz posvećeni rad lovaca širom Evrope je od ključne važnosti. Zakon o obnovi prirode predstavlja jedinstvenu priliku da se pojačaju ove akcije sa nacionalnim planiranjem i posvećenim resursima, inspirišući novi talas napora za obnovu.

Uspešna implementacija ovog zakona zavisi od proaktivnog dizajniranja dobrih "Nacionalnih planova obnove" od strane država članica uz učešće poljoprivrednika, vlasnika zemljišta, lovaca, šumara i drugih ključnih aktera. Ovo je ključno za dugoročni uspeh inicijativa na terenu za divljač i divlje životinje.

Obnova prirode ne podrazumeva zaustavljanje aktivnosti u obnovljenim ekosistemima, uključujući lov. Obnova se ne sme mešati sa ciljevima zaštićenih područja ustanovljenih u Strategiji EU za biodiverzitet do 2030. godine, što je dodatno objašnjeno u Radnom dokumentu Evropske komisije o kriterijumima i smernicama za određivanje zaštićenih područja. Mere koje su smatrane opterećujućim uklonjene su tokom dugotrajnog pregovaračkog procesa. Tekst sada predstavlja minimalne uslove za omogućavanje obnove prirode.

Tags: ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search