Novosti

ZNAČAJ LOVACA U UPRAVLjANjU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA: OČUVANjE TETREBA U POLjSKOJ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zaštićena područja važan su deo pristupa EU ka očuvanju prirode. Iako donose mešovite rezultate za biodiverzitet, principi mreže "Natura 2000" su dobri. Oni osiguravaju da se donošenje odluka i upravljanje zasnivaju na potrebama lokacije. Ova mreža takođe ima koristi od činjenice da se zasniva na principima očuvanja i održivog korišćenja, obezbeđujući trajni suživot sa ljudskim aktivnostima i očuvanjem biodiverziteta. Kao takva „ne postoji opšta pretpostavka protiv lova u područjima u mreži -Natura 2000- prema direktivama o prirodi“.

ISTRAŽIVANjE SLUČAJA:

Tetreb pokreće određivanje područja posebne zaštite (SPA) u okviru Natura 2000 mreže u državama članicama EU. Poslednjih godina, prirodna populacija tetreba značajno je opala i to na oko 200 mužjaka koji su ostali u nekoliko izolovanih zajednica. 

U prvoj polovini 20. veka bilo je na desetine hiljada jedinki. Kao odgovor na pad, Poljske državne šume pridružile su se velikom projektu za očuvanje tetreba (2017-2022). Posao uključuje 18 organizacionih jedinica državnih šuma i izvodi se u uskoj saradnji sa ključnim zainteresovanim stranama, uključujući lovce.

 

Bez aktivnih napora na očuvanju, većine preostale populacije bi nestalo. Projekat funkcioniše sa lovcima na očuvanju staništa i upravljanju predatorima sa fokusom na lisicu i rakunolikog psa. Takođe program  uključuje reintrodukciju preko 370 jedinki u 2020.godini. Važno je da se ove ptice najbolje prilagode životu u divljini, stoga one premeštene iz divljih populacija i one ponovo uvedene metodom „rođeni da budu slobodni“, smatraju se posebno vrednim jedinkama. Stalno se vrši nadzor zahvaljujući kojem su dostupni najnoviji podaci o populaciji tetreba. FACE je ponosan što je izabrao projekat zaštite poljskog tetreba u Poljskoj kao projekat FACE-ovog manifesta za biodiverzitet meseca za februar.

 

Foto: Aleksander Adamsk

preveo:Lov i još ponešto Izvor: face.eu

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search