Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

UČEŠĆE KOMORE U JAVNOJ RASPRAVI POVODOM IZMENA I DOPUNA ZOM-a

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

– pismo upućeno ministru Aleksandru Vulinu –

Lovačka komora Srbije (u daljem tekstu: Komora), kao profesionalna organizacija lovnih radnika, čiji su članovi službena lica ovlašćena da u lovištima sprovode službena ovlašćenja i koji su naoružani službenim oružjem (čl. 54-56. Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10), imala je više inicijativa prema Ministarstvu unutrašnjih poslova u kojima smo ukazivali na probleme u vezi sa oružjem koji postoje u praksi.

Međutim u postupku javne rasprave povodom izmena Zakona o oružju i municiji, smatramo kao najbitnije hitno uređivanje pitanja procedure nabavke i držanja oružja za pravna lica odnosno posebno definisanje postupka kojim se zaposleni koji je službeno lice ovlašćuje za korišćenje oružja koje je u vlasništvu pravnog lica.

S obzirom da se prema sadašnjem zakonskom rešenju, pojedine odredbe koje važe za fizička lica primenjuju i na zaposlene kod pravnih lica koja su vlasnici oružja, smatramo neophodnim da se pojedine odredbe i postupci jasno razdvoje prema tome da li je vlasnik oružja fizičko lice ili pravno lice.

Time bi se jasno razdvojilo davanje ili povlačenje saglasnosti za držanje i nošenje oružja fizičkim licima i davanje i povlačenje saglasnosti pravnim licima za raspoređivanje na određene poslove koji se obavljaju sa oružjem.

Posebnim uređivanjem postupka koji važi za zaposlene u pravnim licima, naročito bi se obratila pažnja na one koji pred zakonom imaju status službenih lica i koji su ovlašćeni da štite i brinu se o državnom resursu. Iskustva iz prethodnog perioda su pokazala da je neophodno zakonski urediti poseban postupak za povlačenje saglasnosti pravnim licima za raspoređivanje na određene poslove, naročito ako su ti poslovi predviđeni zakonom u sklopu prava i dužnosti zaposlenog lica na zaštiti prirodnog resursa koji je državna imovina.

S tim u vezi potrebno je predvideti dužnost nadležnog organa da pokaže posebnu pažnju u situacijama kada je zaposleni kod pravnog lica koje je vlasnik oružja,  službeno lice koje je prilikom obavljanja zakonom predviđenih poslova došlo u situaciju da mu se razmatra povlačenje saglasnosti (na primer lovočuvar je prema članu 56. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10), službeno lice u lovištu)

Bezbedosno-operativna provera u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, kojom se procenjuje da li određeno lice svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mi, mora uzeti u obzir poslove koje obavlja lice koje se proverava. S tim u vezi ukoliko je proveravano lice koje je službeno lice imalo sukobe sa drugim licima u vezi poslova koje obavlja, a koji su zakonom predviđeni kao poslovi od opšteg interesa, tada se rizik od posedovanja oružja ne može procenjivati kao kod drugih fizičkih lica, kojima posedovanje oružja nije usko povezano sa poslom kojim se bave.

Podnošenje prijava protiv službenih lica u lovištima se mogu očekivati, jer sprovođenje službenih ovlašćenja neminovno dovodi do sukobljavanja sa licima koje ne interesuje poštovanje zakona i lovačke etike. Vrlo često se sprečavanje nezakonitog lova koje sprovode službena lica na terenu, na svaki način opstruira, a jedan od njih je provokacija i izazivanje sukoba, koji bi bio razlog za pokretanje makar prekršajnog postupka, što bi se završilo povlačenjem saglasnosti za raspoređivanje na određene poslove službenim licima.

Za posledicu oduzimanje saglasnosti ima raskidanje radnog odnosa sa službenim licem, koje je samo radilo zakonom poveren posao, jer je ZODIL predvideo da su službena lica u lovstvu naoružana službenim oružjem. Stoga ovakvu praksu treba prekinuti zakonskim rešenjima koja prave jasnu razliku između lica koja koriste oružje za privatne potrebe i lica koja koriste oružje u okviru redovnog obavljanja poslova, naročito ako su to zakonom predviđeni poslovi službenih lica.

Smatramo da je od najvećeg državnog interesa zaštita službenih lica kojima su zakonom predviđeni poslovi zaštite i očuvanja državne imovine, te se nadamo da će ova naša dobronamerna inicijativa naići na razumevanje i biti prihvaćena u cilju donošenja što kvalitetnijeg propisa koji reguliše oblast oružja i municije.

izvor: lovackakomora.rs

Tags: ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search