Novosti

„ŠUMADIJA“ PUTEVIMA OVOGODIŠNjEG RADA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Lovačko udruženje „Šumadija“, tokom 2020. godine, ostvarivalo je poverene zadatke i obaveze u oblasti lova i lovstva, pri čemu su poštovane sve preporučene mere zaštite u skladu sa nastalom zdravstvenom situacijom u zemlji.

Na osnovu godišnjeg plana lova u lovištu Lovačkog udruženja odstreljeno je 144 srneće divljači u svim lovačkim sekcijama, što je znak dobrog rada i gazdovanja u ovom lovištu.

Takođe, odstrel divljih svinja do treće dekade meseca novembra dostigao je 62 jedinke, od kojih 11 veprova, 36 nazimadi, 6 prasadi i 9 krmača.

I jesenji lov na sitnu divljač bio je dobro organizovan. U jednoj nedelji lova na zeca odstreljeno je 30, a lov na fazana je takođe uspešan. Još uvek traje i lovi se nedeljom za članove udruženja i goste koji uplate lovni dan.

U skladu sa Pravilnikom o lovostaju zaštićenih vrsta na divlje svinje, lisice i šakale, organizuje se grupni lov.

- Tokom ove godine Lovačko udruženje je nabavilo 5.000 fazanskih pilića uzrasta od osam nedelja, i iste je pustilo u lovište preko sekcijskih volijera o kojima su lovci vodili nesebičnu brigu. Za odrastanje fazanskih piladi do puštanja u lovište nabavljeno je 8,4 tone koncentrata, rekao nam je predsednik Lovačkog udruženja „Šumadija“ Ljubiša Ivanović.

Od sekcijskih sredstava i sredstava Lovačkog udruženja nabavljani su kukuruz i so, što su koristile i koriste lovačke sekcije za uzgoj divljači, posebno u zimskom periodu.

U lovištu građene su i opravljane čeke, solišta i hranilišta, kao i volijere za prihvat fazana, a značajna su ulaganja u izgradnju i opremanje lovačkih domova, posebno u Lovačkoj sekciji „Osaonica“, Gornjoj Sabanti, Desimirovcu, i drugim mestima. Uporedo, izvršena su i ulaganja u volijeru u Rogojevcu.

Za pokrivanje inkubatorske stanice na Fazaneriji u Šumaricama, izvršeno je zajedničko ulaganje sa zakupcem fazanerije, a Lovačko udruženje je radilo i na drugim poslovima u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja lovištem. Nabavljana su i savremena oprema i odela za Stručnu službu, kako bi pratili sadašnje tokove rada i praćenje i nadzor aktivnosti u čitavom lovištu.

 

izvor: LSCS

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search