Novosti

Mere za sprečavanje štete na usevima od divljači

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vlasnik i korisnik imovine, radi sprečavanja štete od divljači, redovno kontroliše stanje svoje imovine i organizuje njenu zaštitu i čuvanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo i odredbama ovog pravilnika, i to:

 

1) zaštitom povrtnjaka, rasadnika, voćnjaka, plantažnih zasada i vinograda na način koji sprečava prolaz dlakave divljači;

 

2) prilagođavanjem izbora biljne kulture koju zasejava ili sadi prirodnom okruženju koje se nalazi oko poljoprivredne površine koju obrađuje, na način da se izbegnu ili u najvećoj meri smanje mogući rizici od šteta od divljači;

 

3) uklanjanjem useva i plodova sa površina u lovištu i u neposrednoj blizini lovišta u agrotehničkom roku;

 

4) korišćenjem mehaničkih i hemijskih sredstava (repelenata) koja odbijaju divljač od useva, zasada i mladih stabala i to na način propisan pisanim uputstvom proizvođača;

 

5) vezivanjem pasa pored useva;

 

6) korišćenjem vidljivih plašila, svetlosnih i zvučnih uređaja;

 

7) kontrolisanim spaljivanjem materijala čiji dim i gasovi odbijaju divljač;

 

8) postavljanjem elektroograda (elektropastira);

 

9) korišćenjem mehaničkih sredstava za pojedinačnu zaštitu stabala voćaka i drugih sadnica (alufolija, metalne trake, plastične trake, plastična folija, plastični ili papirnati džakovi, šiblje, kukuruzovina i drugi materijali);

 

10) čuvanjem domaćih životinja uz stalno prisustvo pastira i pasa čuvara;

 

11) zatvaranjem domaćih životinja u toku noći u obore izgrađene na način da se onemogući ulazak bilo koje vrste divljači koja prouzrokuje, odnosno može da prouzrokuje štetu na domaćim životinjama;

 

12) sprovođenjem ostalih mera zaštite.

 

Lov i još ponešto©2020 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search