Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Program razvoja lovstva kandidata za predsednika LSS

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

- Preko različitih elektronskih kanala informisanja, ali i u lovačkim kuloarima se neprestano lažima i konstrukcijama pokušava moje diskreditovanje.

Modernom temom se pokušao pritisak da povučem kandidaturu. 

- Cilj proizlazi iz samo jedne rečenice-da će ukoliko budem kandidat sve objaviti u medijima, a ako ne budem ćutaće radi renomea LSS?!

- Ova tema dobija ubrzanje pošto se prebrojavanjem potencijalnih glasova uočava gubljenje podrške kandidata koji se nije ni kandidovao.

- Ovome je prethodila priča za malu decu o nepostojanju izveštaja kod APR-a, potom neslaganja cifara i sl.

-Kada je bilo evidentno da se može  uzvratiti mnogim pitanjima koja mogu terajući zeca da isteraju medveda, počelo se sa traženjem trećeg kandidata. Cilj je bio peglanje nepravilnosti.

- Kako neko uopšte može da postigne rezultat sa kadrovima koji su apostrofirani u prethodnim dešavanjima čine njegov tim.

Mi smo u prethodnom periodu već utvrdili koncept razvoja na kome je većina saveza insistiralo, ali su kočničari kao i uvek odlagali početak realizacije.

Pred vama je u kratkim crtama koncept za koji su se izjasnili mnogi lovci i koji smo zvanično usvojili, a na kojem bih ja bazirao svoje delovanje do početka oktobra 2023.

kada bi po izmenjenom statutu organizovali novu izbornu skupštinu:

1.Lovački Savez Srbije reorganizovati u savez saveza. Što on praktično u nekim segmentima već jeste.

2. Reprezentativnost saveza koji se uključuju, utvrdjuju se na najmanie 10.000 članova, čime se stiče pravo na jednog člana Upravnog odbora.

3. Skupštinu Saveza saveza čine delegati - 1 na 1000 članova.

4. Savezi vrše poslove izrade planova, lovnih osnova, projekata, lovačkih ispita, ocenjivanje trofeja, distribucije lovnih karata i imaju pravo odredjivanje i naplate članarine.

5. Savez saveza predstavlja sve lovce organizovane na teritoriji Republike Srbije pred državnim organima i u inostranstvu, vodi matičnu evidenciju, katastar lovišta i vrši licenciranje lovaca.

-Licenciranjem (jednom u 5 godina) se postiže sledeće: lovci se upoznaju sa izmenama i dopunama propisa i edukuju, a potom se dobija licenca koju štampa državni Zavod za izradu novčanica (regulisano posebnim pravilnikom).

Kako lovna karta ostaje jedini dokument kojim se ostvaruje pravo na lov (članski ili komercijalji) ona više neće biti potrebna kod preregistracije oruża (na 5 godina).

Licenca može biti suspendovana na odredjeni vremenski period zbog prekršaja u lovu u skladu sa posebnim pravilnikom, izuzev ukoliko se ne radi o krivičnom delu. Na ovaj način sprečava se narušavanje stečenog prava i oduzimanje oružja za svakakve prekršaje.

Savez  saveza ne naplaćuje članarinu.

Savez saveza pored licenciranja još samo osiguranje lovaca u lovu i generalno rešavanje problema šteta od divljači u saobraćaju, jer mora biti obuhvaćena cela teritorija Srbije.

6.Savez saveza na osnovu člana 5 u ime svih lovaca Srbije učestvuje u svim radnim grupama za izmene i dopune Zakona o divljači i lovstvu, Zakona o oružju i municiji i ostalih koji regulišu oblasti delovanja.

7. Savez saveza vrši uskladjivanje programa i izrade priručnika za polaganje lovačkih ispita koje sprovode savezi.

8. Savez saveza utvrdjuje program delovanja na omasovljanju i podmladjivanju članstva. 

Bratislav Ćirković

Predsednik LSS

Magazin Predator, oktobarski broj 2022.

Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search