Sve Novosti

Srbija

Najava događaja

Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Javni oglas za davanje prava na gazdovnje lovištima.

Pravo na gazdovanje daje se na 10 godina.

 

LOVIŠTA:

Редни број

Назив ловишта

Површинa (хектара)

Општина 

1

Капетански рит

37.691,14

Кањижа

2

Два бунара 

41.471,21

Ковачица

3

Кочоват

9.938,90

Нови Кнежевац

4

Пинтоват 

2.734,82

Нови Кнежевац

5

Ревеница 

5.144,29

Нови Кнежевац

6

Брзава 

38.100,88

Пландиште

7

Вучјак

19.039,20

Сечањ

8

Дунав 

12.456,92

Стара Пазова

9

Велики рит 

23.869,91

Чока

10

Бечејски салаши 

30.324,24

Бечеј

11

Варошки рит 

27.881,55

Град Кикинда

12

Тамиш – Брзава 

31.648,91

Сечањ

13

Горњи рит

12.846,77

Ада

14

Доњи рит

9.598,78

Ада

15

Рибњак Мостонга

795,37

Бач

16

Теремија 

2.156,54

Град Кикинда

17

Гелија

5.048,91

Град Кикинда

18

Караула 

4.378,04

Град Кикинда

19

Мелећин

3.724,08

Град Кикинда

20

Сенћански салаши 

28.988,55

Сента

21

Турија

5.411,89

Србобран

22

Висока греда 

14.715,35

Град Кикинда

23

Криваја 1 

12.293,03

Мали Иђош

24

Криваја 2

5.820,44

Мали Иђош

25

Александрово

5.012,58

Нова Црња

26

Коштанац

22.427,09

Нова Црња

27

Новокнежевачки ритови 

12.715,38

Нови Кнежевац

28

Курјачица

19.293,98

Апатин

29

Сонта

9.052,52

Апатин

30

Гола Добра

17.198,16

Бачка Паланка

31

Стара Моравица 

8.439,37

Бачка Топола

32

Пачир 

7.827,23

Бачка Топола

33

Панонија 2

12.462,96

Бачка Топола

34

Срндаћ 2 

3.359,53

Бачка Топола

35

Плавша 

6.778,27

Бечеј

36

Вршачка кула

26.567,57

Град Вршац

37

Бођански рит

15.915,90

Бач

38

Срндаћ 

7.999,59

Бачка Топола

39

Панонија 1 

19.717,16

Бачка Топола

40

Бачка 

15.750,59

Бачки  Петровац

41

Чот

12.084,35

Беочин

42

Подунавље 

14.711,74

Град Нови Сад

43

Чик

12.146,60

Бечеј

44

Вршачки ритови - рибњак 

907,92

Град Вршац

45

Лупус

10.909,65

Град Вршац

46

Кошава

21.280,84

Град Вршац

47

Сомбор 2

19.997,69

Град Сомбор

48

Западна бачка

31.954,38

Град Сомбор

49

Крчедин

6.114,42

Инђија

50

Велики бачки канал - север

14.092,15

Кула

51

Сивац - југ

3.873,36

Кула

52

Свети Никола - Неузина

692,17

Сечањ

53

Сомбор 1

23.049,10

Град Сомбор

54

Телечка висораван

37.518,88

Град Сомбор

55

Свети Никола - Банатска Дубица

501,11

Сечањ

56

Надаљ 

3.636,98

Србобран

57

Рибњак Златица-Јазово     

641,60

Чока

58

Суботичка пешчара 1 - југ

34.166,89

Град Суботица

59

Суботичка пешчара 2 - север

39.781,58

Град Суботица

60

Суботичка пешчара 3 - исток

21.998,05

Град Суботица

61

Сланкамен

11.052,18

Инђија

62

Сивац - север

11.274,84

Кула

63

Велики бачки канал - југ

18.413,25

Кула

64

Лалинске ливаде

40.297,91

Оџаци

 

Uz Prijavu na oglas, potrebno je dostaviti i sledeće dokumente:

– Upis u registar privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata

– Obezbeđivanje stručne i lovočuvarske službe

– Obezbeđivanje odgovarajuće garancije u vrednosti početnih fondova lovostajem zaštićenih vrsta divljači obračunatoj po propisanoj visini naknade

– Program ulaganja u lovište za period na koji se lovište daje na gazdovanje koji mora da bude usklađen sa programom razvoja lovnog područja

– Dokaz da je podnosilac prijave na javni oglas pravni sledbenik dosadašnjeg korisnika lovišta koji je lovištem gazdovao do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje lovstvo i koji je ispunio sve obaveze propisane planskim dokumentom na osnovu koga je gazdovao tim lovištem, ukoliko je lovište ustanovljeno na površini postojećeg lovišta

– Dokaz da se protiv podnosioca prijave na javni oglas ne vodi istražni postupak za privredni kriminal

Rok za prijavu na javni oglas sa ostalom potrebnom dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „Za davanje prava na gazdovanjem lovištem–ne otvarati“. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/488-18-51.

Preuzimanje dokumentacije:

TEKST OGLASA

PRIJAVA NA OGLAS

Tags: , ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search