Novosti

ULAGANjE U BOGATIJE LOVIŠTE - Brus

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Lovačko uduruženje „Kopaonik“ iz Brusa, gazduje lovištem „Kopaonik-Požar“ ukupne površine 55.986 ha, odnosne lovne 48.472 ha. Funkcioniše preko svojih 14 lovačkih sekcija, u šest lovnih revira. Ukupna broj članova u 2020. godini, je 424, u svim starosnim kategorijama. Od divljači je prisutna srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica (ne lovi se), jarebica kamenjarka (zaštićena vrsta), prepelica, divlji golub grivnaš, divlja patka, kao i predatori vuk, šakal, lisica i kuna. U prolazu se pojavljuju i medved, ievropski jelen.

Izgradnja lovno – tehničkih objekata

Lovačko udruženje „Kopaonik“ iz Brusa, je imalo izuzetno radno proleće 2020. godine. Intenzivirani su radovi na izgradnji novih lovno tehničkih objekata, lovačkih domova, sadnja žitarica za prihranu divljači i ostalog. Ove godine je izgrađeno novih 15 visokih čeka za lov srneće divljači, preko 50 novih solišta, tri lovačka doma u sekcijama „Lepenac“, „Razbojna“ i „Milentija“.

Takoće, izgrađena je i puštena u funkciju hladnjača za privremeno skladištenje odstreljene divljači, čime je svakako olakšano funkcionisanje rada udruženja u smislu organizacije lova i poštovanja svih pravila i mera koji se tiču veterinarsko-sanitarnih uslova i postupanja sa odstreljenom divljači, jer se do sada odstreljena divljač morala voziti u hladnjaču u susedno lovište.

Uspešna lovna sezona

Lovna sezona je otvorena 25. maja na srndaća, i to lovom sa čeka. U planu je bio odstrel 23 srndaća a realizovano je 17. Ove godine je odstreljen i prvi srndać u medalji, i to u bronzanoj. Iz godine u godinu je evidentan rast brojnosti srneće divljači, ali i trofejne vrednosti srndaća. Doprinos tome su svakako dobri stanišni uslovi terena na kojima se gazduje ali i pojačana prihrana i iznošenje dovoljnih količina soli za divljač. U planu je izgradnja novih hranilišta, solišta i visokih čeka.

Za lovce koji vole letnji lov na prepelice i divlje golubove grivnaše je i ove godine bio uspešan i sa dobrom brojnošću divljači.

Ove godine se turistički lov na sitnu divljač nije odvijao zbog aktuelne situacije sa korona virusom.

Lovna sezona na divlje svinje je krenula prve nedelje oktobra i to grupnim lovom pogonom u svim revirima. Sezona je veoma uspešno startovala, gde se skoro svake nedelje odstreli po neka jedinka ove sve brojnije crne divljači. U prvih nekoliko nedelja je odstreljeno 12 jedinki, od koji su i dva kapitalna vepra.

Novembar mesec je bio rezervisan za najpopularniji lova na sitnu divljač i to na zeca i fazana. Brojnost ove divljači je ove godine bila na zvidnom nivou, primetan je blagi porast u odnosu na prethodne sezone.

U narednom periodu nastavlja se lov divljih svinja, kao i intenziviranje lova na predatore, kako bi se njihova brojnost smanjila, s obzirom da prave ogromne štete na gajenim vrstama divljači.

Lov na vuka je prethodne lovne sezone ali u februaru i martu mesecu ove godine bio veoma uspešan, gde je sa tople čeke u komercijalnom lovu odstreljeno 3 jedinke (1 vučica i 2 mužjaka). I u ovoj godini nastavljamo sa prihranom predatora, radi smanjenja šteta na drugoj divljači a i radi ostvarenja prihoda od strane komercijalnog lova.

Planovi za naredni period

Vodićemo se onom starom „gde smo stali tu ćemo i produžiti“, u nove poduhvate i izazove. Nastavićemo na uređenju i izgradnji našeg lovišta, kroz nove lovno tehničke objekte, čeke, hranilišta, solišta, lovačke domove, obogaćivanju lovišta unošenjem divljači, pojačavati prihranu u zimskom periodu a i obezbeđivanju mira u lovištu tokom prolećne reprodukcije.

U planu je i nabavka terenskog vozila, čime bi se olakšalo funkcionisanje lovočuvarske službe i aktivnosti na terenu.

Do nekih novih lovačkih anegdota i doživljaja, srdačan lovački pozdrav i dobar pogled od lovaca Lovačkog udruženja „Kopaonik“

 

Đorđe Đenadić

izvor: LSCS

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search