Novosti

Bolje ikad nego nikad: Sud časti LSS - Šormaz pred isključenjem

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U skupštinskom materijalu koji je poslat delegatima Skupštine LSS našao se i izveštaj Suda časti, koji je razmatrao inicijativu poteklu sa Srbijalov portala da se Dragan Šormaz, bivši predsednik LSS, isključi iz lovačke organizacije, sa tačno nabrojanim ozbiljnim kršenjima Kodeksa lovaca, od kojih je za neke podneta i krivična prijava.

Da podsetimo: odmah posle izborne Skupštine LSS krajem 2018. godine na kojoj je Šormaz doživeo debakl, pokrenuta je i u LSS prosledjena inicijativa sa Srbijalov portala za isključenje Šormaza iz članstva. Nakon godinu dana Sud časti je imao sednicu koju je vodio predsednik Suda časti Vukić Kostić iz Ivanjice. Inicijativa sa obrazloženjem je u celosti usvojena, i predlog za isključenje Šormaza je prosledjen Skupštini LSS da se izjasni. Sam izveštaj Suda časti nije javno objavljen sve do 2020., i momenta kada je pre par nedelja prosledjen u skupštinskom materijalu delegatima, a ko je stavio veto na objavljivanje i zašto, to je pitanje za rukovodstvo LSS. Ali, pošto zbog pandemije COVID 19 nije moguće održati Skupštinu LSS, veliko je pitanje kada će se se delegati izjasniti. Ako predlog Suda časti o isključenju bude usvojen, to će biti prvi put u 120 godina LSS da jedan predsednik bude stavljen na lovački stub srama. Nama sa Srbijalov portala ostaje naknadna moralna satisfakcija da smo bili u pravu sve vreme, i da se pitamo da li je trebalo dve godine da se odluči i objavi šta je Sud časti uradio, ali i da pohvalimo članove tog Suda što su imali dovoljno morala, obraza i pameti da odluče kako su odlučili, mada je sve pomalo ličilo na ono čuveno ’merenje repa mrtvom vuku’, jer su skoro svi ćutali kada je Šormaz radio šta je hteo. Ali, bolje ikad nego nikad.

Odluku i obrazloženje Suda časti prenosimo u integralnom obliku:

'Posle diskusija svih čalnova Suda časti pod tačkom jedan zaključuje:

Dragan Šormaz u svojstvu predsednika LSS dana 12.10.2018.godine prekršio je Lovački kodeks, član 27 koji glasi: „Lovac se prema drugim lovcima ponaša onako kako bi želeo da se i drugi lovci ponašaju prema njemu“.

Prekršaj se ogleda u činjenici da je Šormaz svojim nestatutarnim i neovlašćenim predlozima na Upravnom odboru, vezano za prisustvo i učešće u radu delegata i kandidata LSV na Skupštinama od 27.10.2018.godine na kojima je on prisustvovao kao kandidat nije to isto omogućio i drugim kolegama – lovcima sa teritorije AP Vojvodine koji su imali pravo prisustva bilo kao delegati Skupštine ili kao kandidati na neke od funkcija u LSS. Takođe Šormaz je svojevoljno i neovlašćeno sačinio spisak lica koja mogu da prisustvuju skupštinskom zasedanju i uz pomoć obezbeđenja sprečio ulaz drugih osoba koje su imale pravo prisustva, iako zasedanje Skupštine LSS vodi predsednik Skupštine a ne Šormaz. Dokaz: Odluka Upravnog odbora LSS od 12.10.2018.godine.

Zaključujemo da je Dragan Šormaz u svojstvu predsednika LSS dana 27.10.2018.godine prekršio Lovački kodeks član 29. stav 2. koji kaže: „Lovci treba da jačaju ugled, čast i dostojanstvo lovstva i da izbegavaju radnje zbog kojih bi se u javnosti smanjio ugled lovaca i lovstva“.

Prekršaj ovog stava se ogleda u činjenici da Šormaz nije odobrio blagovremenu akreditaciju novinara lovačkog magazina „Predator“ Ivana Matkovića za praćenje Skupštine LSS 27.10.2018.godine kao i da je uz pomoć obezbeđenja zgrade Narodne skupštine Srbije samovoljno onemogućio prisustvo tog novinara na skupštinskom zasedanju uprkos uredno pokazanoj novinarskol legitimaciji, čime je izvršio radnju kojim je u javnosti koju novinar predstavlja smanjio ugled lovstva i samog LSS. Dokaz: Poslata akreditacija, iskaz u LSS koja je primila akreditaciju, i iskaz novinara Ivana Matkovića.

Smatramo da je Drgan Šormaz u svojstvu predsednika LSS dana 27.10.2018.godine prekršio Lovački kodeks član 29. stav 3. koji glasi: „U svom ophođenju lovac mora voditi računa o ličnom ponašanju u skaldu sa načelima etike i Kodeksa lovaca Srbije tako da jača ugled lovaca i lovačke organizacije''.

Ophođenje prema novinaru u salu zasedanja, koji je pokušao da u skladu sa zakonskim i statutarnim načelom i javnosti rada LSS isprati tok Skupštine grubim rečima „N E  M O Ž E“ i posle opaske obezbeđenja da novinar ima urednu novinarsku legitimaciju ponovio još jednom NE MOŽE, a ovaj put povišenim tonom ne vodeći računa o ličnom ponašanju i etici: dokaz iskaz novinara Ivana Matkovića.

Zaključujemo da je Dragan Šormaz u svojstvu predsednika LSS neutvrđenog dana u martu 2018.godine, prekršio Lovački kodeks član 29. stav 4. koji u drugoj rečenici glasi: „Informacija na osnovu kojih lovci odlučuju ili čine, treba da budu istinite a izjave nesmeju biti lažne i zavaravajuće“. Ako se pokaže da su se ponašali pogrešno bar treba da se uvređenom javnosti izvine.

Prekršaj se ogleda u činjenici da je Šormaz podneo dve lažne izjave (falcifikat) državnoj Agenciji za privredne registre u kojim je tvrdio da je održana Skupština LSS dana 27.02.2018.godine te da je na toj izmišljenoj sednici Skupština donela određene odluke za poslovanje saveza. Na tim lažnim izjavama koje je podneo Šormaz uz svoj elektronski potpis navedseno je ime predsednika Skupštine LSS Uroša Đokovića, čime je Šormaz zavarao službenike APR-a i podneo neistinitu, lažnu dokumentaciju, a čime je takođe zavarao i lovce koji su videli ta dokumenta na internetu. Istom prilikom su APR podneti i bilansi stanja LSS i bilan uspeha LSS za koje je Šormaz tvrdio da su usvojeni na Skupštini iako Skupština nije bila održana čime je pokušao da zavara i državni organ i lovce. Dokaz: javno dostupni dokumenti sa elektronskim potpisom podnosioca na internet sajtu APR-a.

Na bazi učinjenog Sud časti predlaže Skupštini LSS da u skladu sa Statutom i ovlašćenjima donese Odluku o isklučenju Dragana Šormaza iz lovačke organizacije.

 

U Beogradu, 27.11.2019. 

Dipl.ing.Vukić Kostić s.r.                                              

Predsednik Suda časti       

izvor: srbijalov.com                                                                                  

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search