Novosti

MUP DONEO INSTRUKCIJU O ZAMENI ISPRAVA – LICENCA KOMORE JE DOKAZ O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA STICANjE LOVNE KARTE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Komora se nakon inicijative prema resornom Odboru za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, čiji je epilog bio izmena Zakona o oružju i municiji (“Službeni glasnik RS”, br. 20/2015, 10/2019), obratila Ministarstvu unutrašnjih poslova povodom uočenih problema prilikom zamene isprava za lovačko oružje.

U obraćanju smo naveli da smatramo za potrebno da se svim policijskim uprava dostavi instrukcija za primenu člana 11.stav 1. tačka 8. podtačka 2., koja osim opštih uslova za nabavljanje i držanje oružja predviđa da lica u pogledu lovačkog oružja dostave dokaz da ispunjavaju uslove za posedovanje lovne karte.

Postupak zamene isprava bi se učinio značajno efikasnijim ako bi MUP organizacionim jedinicama na terenu uputio instrukciju kojom bi se postupak zamene isprava u pogledu uslova za sticanje lovne karte precizirao i unifikovao, a koja bi sadržala isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova za sticanje lovne karte, i to:

-lovački ispit ili

-licenca koju izdaje LKS ili

-diploma srednje ili visoke škole u kojoj je izučavalo predmet iz oblasti lovstva

Ministarstvo unutrašnjih poslova je tim povodom obavestilo Komoru da je Uprava za upravne poslove, na osnovu naših sugestija, instruisala sve policijske uprave i policijske stanice o svim dokazima koji su shodno Zakonu o divljači i lovstvu uslov za sticanje lovne karte.

 

izvor: lovackakomora.rs

Lov i još ponešto©2020 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search