Sve Novosti

Srbija

Najava događaja

Negativan uticaj neetičkih lovačkih fotografija odstreljene divljači na društvenim mrežama na nelovačku zajednicu i decu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Neetičke lovačke fotografije odstreljene divljači na društvenim mrežama mogu imati negativan uticaj na nelovačku zajednicu i decu na nekoliko načina.

Normalizacija neetičkog ponašanja

Objavljivanje fotografija odstreljene divljači bez poštovanja etičkih principa može dovesti do normalizacije neetičkog ponašanja i narušavanja integriteta i ugleda lovačke zajednice.

Stvaranje negativne slike o lovcima

Objavljivanje fotografija koje prikazuju odstreljenu divljač na neetičan način može stvoriti negativnu sliku o lovcima u nelovačkoj zajednici. To može dovesti do odbijanja lovačke tradicije i povećanja antilovnih stavova.

Uticaj na decu

Deca su vrlo uticajna i mogu lako formirati negativan stav o lovcima ako vide neetičke lovačke fotografije. To može dovesti do toga da deca ne žele da učestvuju u lovu, iako bi inače mogli da imaju interesovanje za tu aktivnost.

Uticaj na očuvanje prirode

Objavljivanje neetičkih lovačkih fotografija može dovesti do narušavanja odnosa sa nelovačkom zajednicom, što može negativno uticati na napore u očuvanju prirode i divljači.

Zbog svega ovoga, važno je da lovačka zajednica ima svest o uticaju svojih postupaka na druge, te da se pridržavaju etičkih principa i vode računa o načinu na koji se predstavljaju na društvenim mrežama i u javnosti.

Dejan Džakula

 

Uputstvo za fotografisanje magazina PREDATOR

Dobra fotografija je značajna uspomena za lovca, potom promocija lovišta, ali i pokazatelj dostignutog stepena razvoja nacionalnog lovstva.
Pri fotografisanju:
- srndać,jelen,muflon,divojarac – leže na boku, kičmom prema objektivu i glavom zarotiranom, takođe prema objektivu sa poslednjim zalogajem u ustima.
Eventualno vidan jezik ili izlazna rana se prikriju.
Lovac kleči na jednom kolenu (ne čuči), u liniji zadnjih nogu divljači sa preklopljenom puškom ili zatvaračem u zadnjem položaju.
- Divlja svinja, vuk, šakal, lisica – leži na stomaku, polukoso prema objektivu.
Veprovima se u usta stavlja tanko i što manje uočljivo parče štapa, kako bi kljove (trofej) bile uočljivije.
Poslednji zalogaj se navedenoj divljači ne stavlja.
Lovac sa preklopljenom puškom ili zatvaračem u zadnjem položaju kleči na jednom kolenu oko 1 metar od zadnjeg dela divljači.

NAPOMENA: Prilikom fotografisanja večernje štreke, kada je divljač već oporena – divlje svinje leže na boku, što kod nedovoljno informisanih lovaca stvara zabunu.

Pozadina uvek treba da bude priroda, a ne objekti ili vozilo.
Deci nije mesto na ovakvim fotografijama, kao ni maskirnim uniformama bilo kog tipa.
Visina kamere treba da bude adekvatna položaju, jer prenisko ili previsoko držanje daje neprirodan izgled i veličinu divljači.

 
Klikom na fotografiju ispod možete saznati više o tome kako se treba fotografisati sa ulovoljenom divljači.

Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search