Novosti

Predložena zabrana upotrebe olova u municiji

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Brisel, 3. februara 2021. - Evropska agencija za hemikalije (ECHA) objavila je danas predlog za dalja ograničenja upotrebe olova u municiji za lov, sportsko gađanje na otvorenom i ribolov.

Zaključuje se njegov izveštaj i aneks da bi ograničenja bila opravdana na osnovu rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Evropska komisija (EC) zatražila je od ECHA-e da pripremi ove predloge još u julu 2019. godine.

U pogledu olova koji se prodaje i koristi u lovu, sportskom streljaštvu i drugom gađanju na otvorenom, ECHA je predložila sledeće:

• Zabrana prodaje i upotrebe olovne sačme za lov sa petogodišnjim prelaznim periodom i mogućnost da države članice odstupe od sportskog pucanja kada se ispuštanja u životnu sredinu svedu na minimum.

• Zabrana upotrebe olova u karabinima sa prelaznim periodima:

-18 meseci za bilo koji kalibar jednak i veći od 5,6 mm

-5 godina za kalibre manje od 5,6 mm.

Odstupanja za dalju upotrebu, ako je ispuštanje u životnu sredinu smanjeno, tj. kada su sportska strelišta opremljena zamkama za metke.

Vojna i druga ne-civilna upotreba olovne municije - poput policije, obezbeđenja i carinskih snaga - nisu obuhvaćene ovim. Takođe je isključena upotreba olovne municije u zatvorenom.

Današnji predlozi stižu samo nedelju dana nakon objavljivanja restrikcija lova pored vodenih površina u skladu sa REACH-om, koji su dobili podršku samo od 52% članova Evropskog parlamenta, uz izvesna protivljenja na nivou Saveta.

Evropska federacija za lov i zaštitu (FACE) pažljivo procenjuje ove nove predloge i aktivno će pratiti proces donošenja odluka.

izvor:Face.eu

preveo: lovijosponesto.club

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search