Novosti

FACE konferencija: Da li će biti mesta za prirodu u sledećoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (CAP)?

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U susret ključnom glasanju o izmenama Zajedničke poljoprivredne politike u Parlamentu Evrope, Evropska federacija za lov i zažtitu (FACE) organizovala je onlajn konferenciju "Da li će biti mesta za prirodu u sledećoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (CAP)?". Poslanici Parlamenta Evrope Herbert Dorfman (EPP) i Martin Hlavaček (Obnovimo Evropu) su učestvovali u diskusiji o merama za otklanjanje gubitka biodiverziteta na poljoprivrednom zemljiš¡tu Evrope.

 Unutar konferencije, prof. Sebastian Lakner, profesor agroekonomije na Univerzitetu Roštok i dr Diter Kemle, viši sručnini saradnik na Lajbnic institutu za ekologiju i ribarstvo, su održali prezentaciju "CAP posle 2020: potencijali i ograničenja".

 Luk Bas, direktor IUCN za Evropu je bio moderator konferencije.

 Dr Dejvid Skalan, generalni sekretar FACE, je učestvovao u diskusiji. 

 Diskusija je obuhvatila brojne predložene mere u cilju otklanjanja gubitka diverziteta, uključujućii odredjivanje fisknog procenta zemljišta za "mesto za prirodu". Jasno je da postoje različiti pogledi na ulogu obaveznih mera (tj. zadatih uslova koje poljoprivrednici moraju da ispune) i volonterskih akcija. Medjutim, svi učesnici konferencije su se složili da očuvanje  diverziteta mora dobiti veći  prioritet u sledećem CAP-u.

 Poslanici Dorfman i Hlavaček su naglasili da poljoprivrednici moraju dobiti ključnu ulogu u obezbedjivanju primene ekoloških mera radi postizanja efektivnih rezultata. Prof. Sebastian Lakner je naglasio hitnu potrebu za pojačanjem mera zaštite životne sredine u sledećem CAP-u. Naveo je slabu efektivnost ekoloških projekata od 2014. do 2020. i potrebu za unapredjenjem mera zaštite poljoprivrednog zemljišta. Dr Diter Kemle je prikazao povezanost osobenosti zemljišta, agroekoloških fondova i prinosa od lova u Austriji. Prof. Lakner je takodje izrazio zabrinutost zbog opšte nezainteresovanosti i slabe fleksibilnosti Saveta Evrope na polju  zaštite životne sredine.

 Dr Dejvid Skalan je naveo da su lovci već dugo svedoci dramatičnog opadanja brojnosti, kako divljači, tako i ostalih životinjskih vrsta, pre svega zbog intenziviranja poljoprivredne proizvodnje u Evropi. Naglasio je da 7 miliona evropskih lovaca zahtevaju mnogo bolji CAP koji uključuje ozbiljne mere za zaštitu biodiverziteta.

 Luk Bas je izneo medjunarodnu perspektivu, i potvrdio da Strategija biodiverziteta EU za 2030. Neće imati efekta ukoliko sledeći CAP ne uključuje efektivne mere zaštite biodiverziteta.

 Lopta je sada u posedu poslanika Parlamenta Evrope, koji će uskoro imati jedinstvenu priliku da objave sledeći CAP. Ostaje da se vidi kakve će biti ambicije Saveta Evrope nakon početka pregovora sa Parlamentom.

 

 Snimak konferencije možete pogledati OVDE!:

 

izvor: face.eu

Lov i još ponešto©2020 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search