Novosti

Iscrpna sednica Upravnog odbora: Savez nastavlja na pravom kursu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U minule četiri godine lovstvo u Republici Srpskoj podignuto je na viši nivo, a takav kurs biće zauzet i u narednom periodu. Ovo je konstatovano na sjednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Republike Srpske održanoj u Višegradu, koja je bila više nego sadržajna, ali prije svega ekspeditivna i sa jednoglasnom podrškom za sve prijedloge.

I to je jedan od dokaza da trenutna garnitura ljudi koji vode savez radi to na najbolji mogući način, a rezultati koje su ostvarili govore više od riječi. Poboljšana su zakonska i podzakonska akta koja uređuju lovstvo, godišnje planove gazdovanja i uređenje lovišta. Izgrađeno je na hiljade lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata koji su i osnovni preduslov za razvoj lovnog turizma, a ostvareni su i veliki pomaci u naučnoj oblasti. Na sjednici je istaknuta dobra saradnja Lovačkog saveza sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom, gdje je zahvaljujući toj saradnji i olakšicama koje lovci imaju u lovstvo Srpske u protekle tri godine uloženo više od tri miliona maraka.

– Bez lažnog optimizma, vidim zlatne godine lovstva u Republici Srpskoj. Ovim kontinuitetom ulaganja u lovišta, izgradnjom lovno-tehničkih objekata, kupovanjem hranilica i praćenjem kamerama uistinu počinjemo uviđati da je lovstvo ozbiljna nauka koja se prvo bavi uzgojem i zaštitom divljači – istakao je predsjednik LSRS Savo Minić.

Savez trenutno ima više od 20.000 članova raspoređenih u tačno 80 udruženja, pošto je na ovoj sjednici pod okrilje krovne organizacije primljen LU “Trofej” iz Kotor Varoša.

– U periodu kad sa resornim ministarstvom vodimo veliki broj aktivnosti, kao što je izrada informacionog sistema koji nema nijedan savez u okruženju, preuzeli smo dozvole za lov, lovne kartone, mijenjamo Pravilnik o polaganju lovačkih ispita, izmjenu značaka za lovočuvare, isporučićemo kompjutersku opremu svim udruženjima, biće uručeni gotovi programi u sklopu informacionog sistema svim udruženjima u Srpskoj – rekao je Minić.

U godini pandemije organizovana su polaganja za lovačke ispite, a dozvole je dobilo 1.000 mladih lovaca.

– Nažalost, prema našim evidencijama u ovoj godini smo po prijavama iz udruženja zabilježili 1.500 lovaca manje u odnosu na prethodnu godinu. To ukazuje da jedan broj udruženja ne prijavljuje tačan broj lovaca kako stoji u matičnim knjigama. Zato ćemo u narednom periodu kroz svoje aktivnosti doći do podataka o tačnom broju članova u udruženjima. Ona koja ne budu prikazivala tačno brojno stanje mogla bi da snose posljedice koje bi se i te kako negativno odrazile kako na rukovodstvo, tako i na same lovce – naglasio je Minić.

Domaćin sjednice i prvi čovjek LU “Panos” iz Višegrada Vladan Nikitović istakao je da je saradnja sa rukovodstvom saveza na zavidnom nivou.

– Imamo odličnu saradnju u kojoj za svaku informaciju možemo da se obratimo u svako doba – naglašava Nikitović.

Sadašnja organizacija i prilike u lovstvu rezultat su višegodišnjeg upornog rada, truda i zalaganja. Zbog pandemije virusa korona izostale su brojne hajke.

– Zbog svih ograničenja nismo bili u mogućnosti da organizujemo ni damski lov niti druge hajke, jer se tu okuplja veći broj ljudi. Nismo željeli da bilo ko snosi neke štetne posljedice – istakao je član Nadzornog odbora Lovačkog saveza Pane Gavrić.

I u narednom periodu, kako je najavljeno, ulagaće se u stručno osposobljavanje članstva, opremanje udruženja i informacione sisteme.

Tijela LSRS

Konstituisan je i novi saziv Upravnog odbora za četvorogodišnji period, a osim predsjednika Save Minića, članovi su Slobodan Župljanin, Stevan Drašković, Predrag Ljubičić, Lazar Stevanović, Darko Bećarević, Radenko Vujasin, Vasilija Savić, Radoslav Ristanović, Miroljub Cvjetinović, Goran Savanović, Miroslav Drljača, Saša Glušac, Jovo Dakić, Bojan Paprica, Slaven Gojković, Dragoslav Jokić i Drago Pavlović.

Predsjednik Skupštine LSRS je Darko Ćulum, a potpredsjednici Milan Bakmaz i Bogdan Mirković. Predsjednik Nadzornog odbora je Slobodan Đorem, a članovi Pane Gavrić i Vidoje Zarić. Funkciju sekretara i u naredne četiri godine obavljaće Živojin Lazić.

Stručni savjet za lovstvo

Radenko Božić, sembersko-majevička regija

Željko Sekulić, dobojsko-modrička regija

Duško Miodanić, motajičko-lijevčanska regija

Jelena Došlo Radulović, sarajevsko-romanijska regija

Davor Kopanja, mrkonjićka regija

Darko Jovanić, banjalučka regija

Bojan Paprica, stara Hercegovina

Miroslav Kovačević, stara Hercegovina

Miroslav Grujić, Birač

 

Komisija za normativnu djelatnost

Zoran Mlađenović, sembersko-majevička regija

Milan Tošić, sarajevsko-romanijska regija

Goran Ubiparip, mrkonjićka regija

Mirko Lukić, dobojsko-modrička regija

Dragan Pavlović, stara Hercegovina

Zdravko Ilić, Birač

Marko Ćelić, banjalučka regija

 

Komisija za informisanje

Vojo Stjepanović, dobojsko-modrička regija

Milenko Lazarević, Birač

Momir Mikić, banjalučka regija

Milutin Kojić, motajičko-lijevčanska regija

Draženko Prole, mrkonjićka regija

Jelena Stanišić, sarajevsko-romanijska regija

Miladin Božić, sembersko-majevička regija

Marko Pavlović, stara Hercegovina

 

Komisija za lovno streljaštvo

Cvjetko Bjeličić, dobojsko-modrička regija

Mladen Simić, sembersko-majevička regija

Miladin Stjepanović, sembersko-majevička regija

Nikola Radonjić, banjalučka regija

Marko Pavlović, stara Hercegovina

Slavko Kovačević, sarajevsko-romanijska regija

Oliver Prgonjić, motajičko-lijevčanska regija

Miodrag Kapor, Hercegovina

Tomislav Livopoljac, Birač

 

Komisija za kinologiju

Predrag Uzelac, banjalučka regija

Nebojša Švraka, motajičko-lijevčanska regija

Vedran Božičković, dobojsko-modrička regija

Goran Živanović, sembersko-majevička regija

Krsto Pajić, sarajevsko-romanijska regija

Rade Stević, Birač

Mladen Popadić, mrkonjićka regija

Mihajlo Dučić, Hercegovina

 

Komisija za lovačke trofeje

Radenko Perišić, banjalučka regija

Darko Lisičić, dobojsko-modrička regija

Goran Prodanović, dobojsko-modrička regija

Ljubiša Babić, motajičko-lijevčanska regija

Mladen Mirković, stara Hercegovina

Miloš Gajić, sembersko-majevička regija

Miloš Novaković, sembersko-majevička regija

Đorđe Dragičević, sarajevsko-romanijska regija

Zoran Adžić, Hercegovina

Dušan Čekić, mrkonjićka regija

Šahdo Fifić, banjalučka regija

 

Komisija za priznanja i odlikovanja

Živan Jović, sembersko-majevičke regija

Nebojša Adžić, motajičko-lijevčanska regija

Dragan Spaić, Hercegovina

Milan Kovač, mrkonjićka regija

Branislav Mirković, Birač

Boban Komnenović, atara Hercegovina

Dragić Majstorović, banjalučka regija

Milovan Stanković, dobojsko-modrička regija

Bojan Čortan, sarajevsko-romanijska regija

 

Komisija fonda solidarnosti

Škorić Miroslav, sembersko-majevička regija

Simo Tuševljak, sarajevsko-romanijska regija

Goran Tatić, motajičko-lijevčanska regija

Dragiša Bojković, Birač

Dragan Savić, dobojsko-modrička regija

Mirko Vujović, Hercegovina

Marko Čeko, mrkonjićka regija

Vladan Nikitović, stara Hercegovina

Borko Božičković, banjalučka regija

izvor:lovcirs.com

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search