Novosti

Avgust 2021. rok za lovce koji nemaju dokaz o položenom ispitu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Pomoćnik ministra za šumarstvo i lovstvo Goran Zubić, glavni republički inspektor za šumarstvo Goran Ljubojević, viši stručni saradik za poslove lovstva Milanka Jovanović i sekretar Lovačkog saveza RS Živojin Lazić održali su sastanak povodom pisanih i usmenih informacija sa terena upućenih institucijama, sa u lovačkim udruženjima ima članova koji nisu polagali lovački ispit prije rata ili imaju uvjerenje o položenom ispitu u period od 1992. do 1994. godine.

Za neke od članova sumnja se ili se zna da su stekli uvjerenje bez izlaska na polaganje ispita ili su na osnovu izjava da su tokom ratnog ihora ostali bez uvjerenja, a da su nakon rata primljeni u lovačko udruženje.

Šumarska inspoekcija je porilikom redovnih i vanrednih kontrola lovačkih udruženja utvrdila da zaista ima značajan broj lovaca za koje nema dokaza da su položili ispit zbog čega je neophodno naći rješenje za ovaj problem.

Nakon diskusije prisutnih i iznesenih stavova, zaključeno je da:

1. Lovci koji nemaju uvjerenje o položenom lovačkom ispitu do 1991. godine trebaju udruženju u kojem su član da dostave bilo koji dokaz da su položili ispit ili da su bili članovi udruženja do 1. januara 1991. godine (člansku legitimaciju iz tog doba, oružani list i slično).

2. Sva lica koja su postala lovci u periodu od 1. januara 1991. do 31. decembra 1994. godine obavezna su da u matično udruženje dostave uvjerenje o položenom lovačkom ispitu ili da ga polože do 1. avgusta 2021. godine, što je krajnji rok do kojega imaju pravo da love.

3. Lovački savez Republike Srpske će procijeniti koliko ovakvih članova ima po udruženjima i za iste do 1. avgusta iduće godine organizovati polaganje lovačkog ispita.

4. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će donijeti Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu, načinu i uslovima polaganja lovačkog ispita do 31. januara 2021. godine, kojim će propisati naprijed navedene zaključke.

5. Zaključci sa ovog sastanka mogu se smatrati instrukcijom do donošenja Pravilnika o programu, načinu i uslovima polaganja lovačkog ispita.

Izvor:lovcirs.com

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search