Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

U LIVNU SE PONIŠTAVA KONCESIJA ZA LOVIŠTA NAKON KRITIKA NA NEZAKONITOSTI

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vlasti Livanjskog kantona naredile su poništavanje ugovora o korištenju lovišta, nakon višemjesečnih kritika na zakonitost i nalaza inspektora. Ali pitanja o odgovornosti ostaju.


Kantonalna vlada u Livnu naredila je poništavanje ugovora o privremenom korištenju gospodarskih lovišta nakon što su inspekcije utvrdile da je dodijeljen bez raspisivanja javnog poziva i provedene konkursne procedure, potvrđeno je za Detektor.

To se desilo nakon niza prijava na nepravilnosti ali Saša Ivanković, koji je podnosio prijave, kaže da su kantonalne vlasti odugovlačile odluku do kraja lovne sezone koja završava početkom marta. Putnička agencija “Podgora” iz Bosanskog Grahova, čiji je Ivanković vlasnik, prijavljivala se na ranije pozive, ali on vjeruje da zbog kršenja procedura nikada nije bio u stvarnoj konkurenciji.

Tvrdi da je odluka o raskidanju ugovora trebala biti donesena mnogo ranije, jer krajem februara efektivno završava lovna sezona.

“Ali i to je jedan veliki korak, gdje su oni rekli – da, ta odluka je pogrešna, mi smo dali lovišta na nezakonit način, sad ćemo raskinuti ugovore, ali će raskinuti ugovore možda koji dan prije nego što je lovna sezona završila“, kaže Ivanković.

On se obraćao nizu institucija sa žalbom da je Livanjski, odnosno Kanton 10, prekršio Zakon o lovstvu Federacije prilikom dodjeljivanja ugovora za loviše “Gnjat” u Bosanskom Grahovu.

Te je navode potvrdila Federalna uprava za inspekcijske poslove, nakon čega je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zatražilo poništenje odluka o privremenom korištenju lovišta, potvrdili su za Detektor iz ovih institucija. Oni su o tome obavijestili Vladu Kantona 10 još u novembru prošle godine, ali je loklalnim vlastima trebalo dva mjeseca nakon prve naredbe da donesu odluke.

Zbog načina na koji je ugovor dodijeljen i neodgovaranja, Ivanković je protiv premijera Vlade Kantona 10, Ivana Vukadina, i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Bože Perića, podnio krivične prijave. To je uradio zbog načina na koji je provođen, a potom i poništen, poziv za dodjelu koncesije, kao i produživanje ugovora sa firmom koja ga je već imala bez prava drugima na konkurenciju.

Kritike na zakonitost

Prema dokumentima koje je prikupio Detektor, Kantonalno ministarstvo je za lovnu sezonu 2020. odnosno 2021. godine potpisalo ugovore o privremenom korištenju gospodarskih lovišta – bez usvojene odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele privrednih, te raspisivanja javnog poziva i provedene konkursne procedure.

U dokumentu Federalne uprave za inspekcijske poslove navodi se da, kako u skladu sa Zakonom o lovstvu do početka naredne lovne sezone Kantonalna vlada nije propisala uslove, kriterije i postupak dodjele privrednih lovišta na koncesiju, Ministarstvo nije ni moglo raspisati javni poziv i provesti konkursnu proceduru za dodjelu privrednog lovišta na koncesiju.

Tako je Ministarstvo na osnovu zaključka Vlade produžilo postojeće ugovore o privremenom korištenju lovišta. Aneksima ugovora, lovišta su data pravnim licima na privremeno korištenje od aprila 2020. do okončanja postupka javnog poziva na dodjelu privrednog lovišta na koncesiju, a najdalje do kraja lovne 2022. godine.

Federalni šumski inspektor je zaključio da su privredna lovišta i tu lovnu sezonu u Kantonu 10 data na privremeno korištenje – bez objave javnog poziva za dodjelu privrednog lovišta na koncesiju i provođenja konkursne procedure u skladu sa uslovima, kriterijima i postupcima dodjele privrednih lovišta na koncesiju koju propisuje Vlada Kantona.

Odluku o kriterijima Vlada je donijela u junu 2021. godine, a u septembru je objavljen javni poziv prema kojem se koncesija dodjeljuje na 20 godina.

Ali po tom pozivu nije izabran pobjednik jer je u međuvremenu privremenoj komisiji za koncesije istekao mandat, navodi se u dokumentu inspektora. Potom je Vlada Kantona 10 imenovala novu komisiju koja je predložila poništavanje poziva i raspisivanje novog. U dokumenatima, u koje je Detektor imao uvid, citiraju se tehnički razlozi za poništenje, ali se ne daju dodatni detalji.

Prema hronologiji iz dokumenata Federalne inspekcije u aprilu 2022. godine, Ministarstvo je nakon zaključka Vlade poništilo javni poziv i odlučilo da aneksima produži valjanost postojećih ugovora.

U izvještaju inspektora se navodi da je privremeno korištenje privrednih lovišta tri godine uzastopno dodijeljeno bez javnog poziva, što je u suprotnosti Zakonu o lovstvu.

Kako je ustanovila Federalna inspekcija, lovište se može dati na privremeno korištenje bez konkursa samo u slučaju kada nije moglo biti ustupljeno na korištenje nakon provedene konkursne procedure propisane Zakonom o lovstvu.

“Zakonom o lovstvu nije ostavljena mogućnost da se privredno lovište može dati na privremeno korištenje duže od jedne godine“, navode inspektori u zaključcima.

Žalbe na način bodovanja

Ivanković se žalio i na kriterije koji su korišteni za dodjelu koncesije. Kriteriji koje je Vlada usvojila u novembru 2020. godine propisivali su 60 bodova za iznos koncesione naknade, 25 za planirana ulaganja i 15 bodova za dotadašnja ulaganja.

Ali Ivanković kaže da se broj bodova za dotadašnja ulaganja kriterijima iz juna 2021. godine povećao na 35. Navodi da je od ministra tražio odgovore zašto je način bodovanja promijenjen ali nije dobio konkretan odgovor.

U izjavi, koju je dao u policiji kada je podnosio prijavu, naveo je da je iznos koncesione naknade novom odlukom bio umanjen, a bodovanje koje se odnosi na dosadašnja ulaganja, koja je mogao imati samo dotadašnji korisnik, nauštrb novih ponuđača, uvećano za više od 100 posto.

U svojoj žalbi Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH naveo je da je Vlada Kantona 10 – odlukama i kriterijima – nezakonito favorizovala dosadašnje korisnike lovišta, a na štetu svih ostalih učesnika u javnom pozivu, kao i šire društvene zajednice.

Božo Perić, ministar poljoprivrede, nije želio komentarisati ovaj slučaj. Premijer Ivan Vukadin nije odgovorio na upit.

Ministarstvo je u decembru 2022. godine u informaciji o ovom slučaju za Vladu Kantona i Federalnom ministarstvu odbacilo navode o nepravilnostima i navelo da je cijela procedura provedena u skladu sa zakonom i da ne postoji diskriminacija kako navodi Ivanković, kao i da je u toku priprema i objava ponovnog javnog poziva prema zaključku Vlade iz aprila 2022. godine.

Ranije je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pozivajući se na izvještaj Federalne inspekcije, od Kantonalnog ministarstva zatražilo poništenje odluka o privremenom korištenju lovišta.

Vlada Kantona 10 je to uradila tek na sjednici početkom februara 2023. i naložila Ministarstvu da raskine sve zaključene ugovore o privremenom korištenju lovišta. Naređeno je i da hitno pokrene izradu novog zakona o lovstvu.

U izvještaju sa sjednice piše da se žele otkloniti sve prepreke za uređenje oblasti lovstva na području Kantona, jer komplicirane i nejasne odredbe postojećeg federalnog Zakona o lovstvu u praksi umnogome otežavaju davanje lovišta na koncesiju.

Ivanković se nada da će njegova firma imati priliku da se takmiči za koncesiju, ali kaže da i dalje insistira na provjeri zakonitosti ranijih odluka.

“Odlazio sam šest-sedam puta na razgovore kod ministra poljoprivrede koji je izuzetno prijatan čovjek i on je kulturan bio sa mnom svaki put, ali nažalost njegova djela su pokazala sasvim drugačiju realnost”, kaže Ivanković.

Detektor

Tags: , ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search