RS:Seminar o jačanju znanja i kompetencija u oblasti lovstva

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, a uz podršku Lovačkog saveza Republike Srpske, 29. juna 2021. godine u Banjaluci i 8. jula 2021. godine u Foči će biti održan seminar posvećen jačanju znanja i kompetencija u oblasti lovstva.

Ovo je je prvi korak ka participranju oblasti lovstva kao naučne oblasti koja počiva na principima uvažavanja nauke, struke i etike, zbog čega je nepohodna stalna edukacija kojom bi se analizirali ključni problemi u oblasti lovstva i jačali kapaciteti zainteresovanih strana usmjereni ka budućem planskom i održivom gazdovanju lovnom privredom.

U okviru ovog seminara obradiće se nekoliko aktuelnih tema, i to: planiranje u lovstvu i lovačka etika, kao i problemi u gazdovanju medvjedima u lovištima Republike Srpske i mjere za sprječavanje šteta koje pričinjavaju.

Važno je istaći da je ovaj seminar najava uspješne saradnje Šumarskog fakulteta kao jedine referentne naučne institucije za oblast lovstva u Republici Srpskoj i Lovačkog saveza Republike Srpske bez kojeg nije moguće uspješno realizovati niti jednu naučnu aktivnost iz oblasti lovstva na terenu.

Učesnici ovog seminara su predstavnici svih korisnika lovišta u Republici Srpskoj.

izvor: lovcirs.com

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search