RS:Održana VIII redovna sjednica UO LU"FAZAN" Doboj

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Održana je redovna 8 sjednica Upravnog odbora Lovačkog udruženja "Fazan" 04.05.2021. godine u lovačkoj kući sekcije Ritešić, Doboj na kojoj su članovi UO raspravljali o trenutnoj situaciji u udruženju i aktuelnim dešavanjima. Konstatovano je da udruženje dosljedno provodi politiku unapređenja lovstva za dobrobit svih članova udruženja.

Donesene su Odluke:

1. Izradi godišnjeg plana korištenja lovišta Doboj za lovnu 2021/2022 godinu

2. Prijemu novih prirpavnika u lovnoj 2021/2022 godinu, obnovi članstva, dvojnim članovima i prijemu lovačkog podmladka.

3. Prijedlogu Odluke o prodaji parcele u starom gradu

4. Otkupu trofeja vuka pokojnog člana UO

5. O programu ulaganja u lovište Doboj za lovnu 2021/2022 godinu

6. Izvršenju redovnih akcija i predaji poena

7. Gradnji gatera za obuku pasa na divlju svinju

8. Zakazivanju redovne godišnje Skupštine udruženja

Udruženje će i ove godine kroz direktna ulaganja u pomoći sekcijama za zasijavanje kukuruza za prihranu svinja biti zasijano preko 6 hektara po kukuruzoma. Sekcije koje su se prijavile za podsticaj su dobile sjemnski kukuruz, vještačko đubrivo i tečnost protiv korova. Daljnjim ulaganjem će biti dodijeljeno 15 visokih čeka sekcijama, kao i 6 automatskih hranilica. Udruženje će finansijki pdoržati i sekcije kroz pomoć u dovršetku radova na lovačkim kućama kao i pomoć jednoj sekciji na rješavanju problema snadbijevanja vodom. Vrijednsot navedenih insvestija je oko 10.000,00KM što svkako nisu zanemraljiva sredstva.

Takođe je konstavano da se u lovištu Doboj trenutno nalazi:

- Automatske hranilice 46 kom

- Solila 1130

- Hranilišta za divlju svinju 98

- hranilišta za srneću divljač 132

- pojilišta 8

- Visoke čeke osmatračnice 188

- Standardne visoke čeke 267

- Čeke na drvetu 127

- lovačkih koliba 18

- Lovačkih kuća 27

- Lovački dom 1

- Lovački ljetnikovci 35

U protekloj lovnoj godini u lovište Doboj je izneseno 54.680kg kukuruza u vidu prihrane za divljač, te 2.855 kg soli.

Lovačke sekcije su održale  99 radnih sastanaka, 106 akcija na smanjenju brojnosti predatora i 468 radnih akcija u lovištu. Trenutno se u lovištu nalazi 32 table lovišta Doboj, a urađeno je i novih 20 komada koje će lovočuvarska služba postaviti. Takođe je izrvšena i numeracija svih lovačkih čeka i hranilica zašto su namjenski urađene table sa brojevima i natpisima.

Kada je u pitanju lovna kinologija, članovi lovačkog udruženja imaju  346 pasa od čega je 226 godniča, 93 ptičara i 27 pasa ostalih lovnih rasa. Položen ispit urođenih osobina ima 116 pasa.

Upravni odbor je takođe raspravljalo i oko rada lovčuvarske službe i načinu unapređenja. Izvještaji govore da je dosadašnji rad lovočuvara Ljube Aladžića je bio veoma loš, te je Upravni odbor na prethodnoj sjednici donio odluku o prijemu još jednog lovočuvara. Takođe je donesena Odluka o ugradnji GPS za službeno vozilo.

Kada je upitanju rad fazanerije, konstatovano je da je ove godine izvršena prodaja fazana za reprodukciju i da je formirano matično jato. Naleženo je 5 tura u inkubator i do sada je sakupljeno 15.500 komada fazanskih jaja. Proizvodnja ide planiranom dinamikom.

Kada su u pitanju zahtjevi žalbe i ostalo Upravni odbor je raspravljao po žalbi Voje Narića na rješenje Tužioca  o odbacivanju disciplinske odgovornosti članova protiv kojih je podnio Narić prijavu. Upravni odbor je takođe konstatovao da Vojo Narić vodi politiku pokušaja urušavanja ugleda udruženja i marginalizovanja pozitivnog rada prvenstveno fazanerije koja poslije njegove smjene radi i više nego odlično ali i kao kompletnog rada udruženja. Upravni odbor je mišljenja da se neće više baviti pisanjem romana sa navedenim Narićem, nego će nastaviti da radi i unapređuje lovište Doboj a zašto postoje i više nego očigledni rezultati. Donesen je zaključak da se pokrenu tužbe protiv imenovanog Narića za klevetu, laž i nanošenje duševne boli.

Sjednica Upravnog odbora je održana u novoj lovačkoj kući sekcije Ritešić koja je formirana prošle godine, a opravdonst formiranja se upravo mogla vidjeti na sa stanku da se radi o jednom prekrasnom objektu koji pretenduje da bude najbolji lovački objekat u lovištu.

Predsjednik udruženja je aktuelnom predsjedniku sekcije Ritešić uručio i zastavu sekcije koja će krasiti njihov lovački objekat.

izvor: LU”FAZAN” Doboj facebook

Tags: ,
Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search