RS:Pripreme za početak nove lovne sezone

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kraj marta i početak aprila u lovištima Republike Srpske je u znaku izrade izvještaja za prethodnu lovnu godinu, zatim izrade zapisnika o prebrojavanju divljači, te izrade i donošenja godišnjih planova za narednu lovnu sezonu.

Čekajući rješenja resornog Ministarstva na Godišnje planove korišćenja lovišta, korisnici lovišta uveliko vrše radove na izgradnji novih i održavanju postojećih lovnih objekata, te kroz lovačke patrole dodatno osiguravaju prijeko potreban mir za sve vrste divljači u lovištima.

Ovo je period kada većina korisnika lovišta održava i redovne Skupštine, na kojima se razmatraju godišnji izvještaji o radu za prethodnu lovnu godinu te donose planovi za narednu. Usljed aktuelne epidemiološke situacije, korisnici lovišta imaju problem sa održavanjem ovih sjednica, jer broj članova Skupštine kod većine korisnika lovišta prelazi propisane epidemiološke mjere.

Predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske, Savo Minić, apeluje na korisnike lovišta da sve svoje aktivnosti u lovištima prilagode aktuelnim mjerama Republičkog štaba za sprečavanje širenja virusa korona.

Minić ističe da je ovaj period veoma dinamičan i za Lovački savez. Između aktivnosti na nabavci odijela za lovočuvarsku službu za sve korisnike lovišta, Lovački savez Republike Srpske ovih dana vrši i aktivnosti na štampanju dozvola za lov i lovnih karata koje će u narednom periodu dostaviti korisnicima lovišta prema podnesenim zahtjevima, te istovremeno vrši i štampanje priručnika za polaganje lovačkih ispita za sve prijavljene kandidate. Istovremeno, Savez traži tehnička rješenja za održavanje lovačkih ispita, kojima će biti osigurano da se polaganje lovačkih ispita održi uz poštivanje aktuelnih epidemioloških mjera koje trenutno ne omogućavaju okupljanje više od 30 ljudi na jednom mjestu.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Lovačkog saveza, u toku je i doznaka sredstava regijama iz članskog doprinosa uplaćenog od strane korisnika lovišta u 2020. godini za rad regija. Lovački savez ovim putem poziva izabrane predstavnike regija da dostave sekretaru Lovačkog sveza podatke za uplatu ovih sredstava.

Istovremeno, Stručni savjet za lovstvo Lovačkog saveza apeluje na rukovodstvo regija da u ovom periodu kroz koordinaciju sa članicama insistiraju na utvrđivanju istovremenih terimina početka lovnih sezona za pojedine vrste divljači u sportsko-rekreacionim lovištima u svojim regijama. Ovaj apel ima za cilj izbjegavanje čestih problema između lovaca u pograničnim dijelovima lovišta istih regija, a koji imaju različite termine početka lovnih sezona.

izvor: lovcirs.com

Tags: , ,
Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search