Ministarstvo poljoprivrede dalo preporuku o osiguranju u lovstvu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

U prethodnom periodu neretko se dešavalo da korisnici lovišta nisu uplaćivali osiguranje od nesrećnog slučaja za svoje članove, kao ni osiguranje od šteta koju pričini divljač.

Nažalost, naknade tih šteta su veliki izdatak, često mnogo veći nego uplata osiguranja.

Kako bi sprečili ovakve posledice i našli najcelishodnije rešenje za korisnike lovišta od nepredviđenih troškova, kada divljač pričini štetu vlasnicima, bilo vozila bilo useva, intenzivno se radi i na izmenama Pravilnika o bezbednosti u lovu.

Lovački savez Srbije će u koordinaciji sa ostalim lovačkim savezima u najkraćem mogućem roku dati predlog za eliminisanje ovog problema i korisnicima lovišta ponuditi rešenje kroz kolektivno osiguranje kada se radi o štetama koju pričini divljač, uz osiguranje lovaca koje već funkcioniše.

Izvor: agrotv.net

Tags: ,
Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search